window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-G3CHV68K99');

Znajdź swoje biuro księgowe oferujące usługi rachunkowe

 
 
 
 
Strona główna > Aktualności > Jak działa odwrócony VAT i jak będą wyglądały rozliczenia po wprowadzeniu split payment?

Dodano 2019-12-24 (komentarzy 0)

Jak działa odwrócony VAT i jak będą wyglądały rozliczenia po wprowadzeniu split payment?

Wróć do listy artykułów
Jak działa odwrócony VAT i jak będą wyglądały rozliczenia po wprowadzeniu split payment?

Ostatnie zmiany w podatku VAT wprowadziły kilka nowości w sposobie rozliczania wielu przedsiębiorców, zwłaszcza dla osób, które do tej pory były podatnikiem VAT i działały w oparciu o tak zwany mechanizm odwrotnego obciążenia.

Dziś właśnie chcielibyśmy się skupić na tej procedurze i zastanowić się, na czym polega odwrócony VAT i co się z nim stało po 1 listopada 2019?

Czym jest mechanizm odwrotnego obciążenia? VAT odwrócony na czym polega?

Jak działa odwrócony VAT przy działalności gospodarczej? To nic innego, jak przerzucenie obowiązku zapłacenia całej kwoty podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę towaru. Lista towarów podlegających obowiązkowi znajdowała się w załącznikach nr 11 i 14 do ustawy o VAT. Do produktów objętych obowiązkiem zaliczały się między innymi:

  • wyroby metalowe (miedziane, stalowe, aluminiowe),
  • sprzęt elektroniczny (konsole do gier, telefony komórkowe, procesory),
  • złom i surowce wtórne.

 

Procedura miała zastosowanie, gdy sprzedawca i nabywca pozostawali czynnymi podatnikami VAT, bez zawieszonej lub zamkniętej działalności gospodarczej, a dostawa nie była objęta zwolnieniem. Odwrócony VAT był też używany, gdy łączna cena towarów przekraczała kwotę 20 000 zł, wartość netto plus podatek VAT.

Oprócz samych towarów, odwrotne obciążenie znalazło także zastosowanie między innymi w branżach takich, jak usługi budowlane, dla których warunki opodatkowania z pomocą VAT odwróconego również obowiązywały. Zasady były zbliżone, jak w przypadku towarów, czyli obie strony umowy musiały być czynnymi podatnikami VAT. Usługi budowlane, które podlegały tej formie rozliczania, to na przykład roboty:

  • malarskie,
  • rozbiórkowe,
  • wykończeniowe,
  • związane z wznoszeniem lub remontem budynków.

 

Odwrócony VAT jak działa wystawianie faktury i dokumentów? Sposób opodatkowania a formalności

odwrócony vat jak działa wystawianie faktury i dokumentówW przypadku odwrotnego obciążenia dla towarów i usług nie pojawiała się konieczność umieszczania informacji na fakturze na temat sposobu opodatkowania. Jeśli się na niej znajdowała, miała charakter czysto informacyjny, bez wpływu na konsekwencje podatkowe. Obie strony, bez względu na obecność lub nie dopisku: „odwrotne obciążenie” na fakturze, były zobowiązane do zastosowania tego konkretnego mechanizmu przy sprzedaży towarów

Jak działa odwrócony VAT w przypadku towarów i usług – forma rozliczeń czyli VAT-27

Mechanizm odwróconej płatności wymuszał na przedsiębiorcach przygotowywania podsumowujących dokumentów VAT-27, które należało składać do 25. dnia każdego miesiąca. W formularzu musiało się znaleźć:

  • Imię i nazwisko, NIP podatnika składającego formularz,
  • Imię i nazwisko, NIP podatnika (kupujący towar lub usługę),
  • całkowita wartość towarów lub usług.

 

Zmiany w mechanizmach rozliczeniowych – split payment zamiast mechanizmu odwróconego obciążenia

Od 1 listopada 2019 w życie weszło obowiązkowe stosowanie procedury split payment, czyli płatności podzielonej – metody opodatkowania, która zastąpiła dotychczasowe narzędzia. Objęła ona wszystkie branże, które dotychczas stosowały mechanizm odwróconego VAT. W związku z tym, odwrócone obciążenie zostało zlikwidowane, podobnie jak załączniki nr 11 do ustawy o VAT oraz załącznik nr 14 do ustawy o VAT. Na ich miejsce utworzono załącznik nr 15 ustawy o VAT, w którym wyszczególniono wszystkie branże, które podlegają obowiązkowi split payment (mechanizm podzielonej płatności).

Płatność podzielona polega na rozdzieleniu przy przelewie kwoty netto, która jest wysyłana na konto firmowe przedsiębiorcy, oraz kwoty podatku VAT, która jest przekazywana na oddzielne konto VAT, założone bezkosztowo dla firmy przez bank lub SKOK.

Nowa procedura obowiązuje dla transakcji między przedsiębiorcami (B2B), które przekraczają 15 000 zł. W przypadku mniejszych wartości, zostaje zachowana dobrowolność użycia mechanizmu podzielonej płatności.

Split payment ma zmniejszyć ilość wymuszeń VAT. Równocześnie może jednak wpłynąć negatywnie na płynność finansową wielu mikro i małych przedsiębiorców.

Zgromadzony na koncie podatek VAT może służyć do opłacania podatku, składek ZUS, cła itp. W przypadku chęci wypłacenia środków, należy natomiast złożyć wniosek do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego, który ma 60 dni na rozpatrzenie prośby. Po wydaniu pozytywnej decyzji, pieniądze (podatek VAT – wszystkie fundusze lub ich część) są przekazywane na firmowe konto podatnika.

Split payment – nowe porządki w podatku VAT. Co musi wiedzieć przedsiębiorca?

Split payment wszedł w życie i zakończył stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia, który nie całkiem się sprawdził w walce z wyłudzeniami VAT. Teraz każdy przedsiębiorca oferujący towary lub usługi znajdujące się na liście, zawartej w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, musi stosować się do nowych zasad.

Niestosowanie się do split payment grozi grzywną w wysokości 100-krotności wartości podatku z faktury. Na ile nowa procedura będzie skuteczna? Czas pokaże.

Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani nie jest opinią prawną.

 

Komentarze:

Aby dodać komentarz zaloguj się na swoje konto