Znajdź swoje biuro księgowe oferujące usługi rachunkowe

 
 
 
 
Strona główna > Aktualności > Slim VAT od kiedy kolejne zmiany?

Dodano 2022-12-26 (komentarzy 0)

Slim VAT od kiedy kolejne zmiany?

Wróć do listy artykułów
Slim VAT od kiedy kolejne zmiany?

Zmiany w przepisach dotyczących sposobu rozliczania podatku wprowadzono w naszym kraju już w 2021 roku. W kolejnych miesiącach pojawiały się jednak dalsze udogodnienia dla podatników, by jeszcze bardziej uprościć procedury. Tak weszły w życie przepisy określane jako Slim VAT.

Z tego tekstu dowiesz się:

  • czym jest Slim VAT, Slim VAT 2, Slim VAT 3,
  • na czym polegają udogodnienia i jak wpływają na obowiązek podatkowy,
  • kogo dotyczą i kiedy dają możliwość odliczenia podatku naliczonego,
  • co zmieni się w przepisach od stycznia 2023.

Czym jest pakiet Slim VAT - co warto o nim wiedzieć i jakie są zmiany dotyczące podatku VAT?

1 stycznia 2021 w naszym kraju zaczął obowiązywać nowy akt prawny, wydany przez Ministerstwo Finansów. Jego podstawowym zadaniem miało być odciążenie przedsiębiorców z małych i średnich firm, którzy borykali się z trudną sytuacją gospodarczą, wynikającą z pandemii koronawirusa oraz rosnącej inflacji. W efekcie zaproponowano szereg dodatków do ustawy o VAT, które miały usprawnić codzienne funkcjonowanie oraz uprościć nadmierną biurokrację.

SLIM z nazwy pakietu SLIM VAT to skrót od angielskich słów: Simple, Local, Modern. Modyfikacje przepisów w zamyśle ustawodawców miały doprowadzić do tego, że dokument prawny będzie prosty w obsłudze, dopasowany do lokalnych potrzeb polskich przedsiębiorców, a przy tym zachowa nowoczesny wymiar.

Ustawa Slim VAT doprowadziła do wprowadzenia modyfikacji w zakresie:

  • eksportu,
  • faktur,
  • kursów walut,
  • ogólnie pojętych finansów.

W każdym z tych obszarów wprowadzono szereg dodatkowych przepisów, które doprecyzowują ustawę VAT oraz wprowadzają solidne konstrukcje dla bezpiecznego prowadzenia działań biznesowych.

Fundamentalne zmiany - Slim VAT

Co zmieniło się wraz z pierwszymi dniami stycznia 2021 w przepisach? W kwestii eksportu doprowadzono do tego, że termin dla eksporterów na wywóz towarów eksportowanych wydłużono do sześciu miesięcy przy zachowaniu w większości przypadków stawki VAT 0%, bez dokonywania niepotrzebnych korekt w deklaracjach.

W przypadku faktur zastosowano uproszczenie dla faktur korygujących. Dzięki Slim VAT przedsiębiorcy nie muszą już uzyskiwać potwierdzenia otrzymania takich dokumentów, co zmniejsza liczbę dokumentów do magazynowania w firmach i skraca czas oczekiwania na dokumentację niezbędną do rozliczeń od kontrahentów.

Slim VAT to też ujednolicenie zasad przeliczania kursów walut w przypadku podatku VAT i podatku dochodowego, dzięki czemu przedsiębiorcy tracą znacznie mniej czasu na dokonywanie niezbędnych obliczeń.

W przypadku pozostałych kwestii finansowych Ministerstwo Finansów dało możliwość odliczania VAT z faktur związanych z usługami noclegowymi (odsprzedaże). Przedłużyło też termin odliczenia VAT o jeden miesiąc przy rozliczeniach miesięcznych.

Zmiany okazały się korzystne, stając się jednak początkiem większej rewolucji w prawie podatkowym. Pakiet Slim VAT 2 zaczął bowiem obowiązywać już od 1 października 2022.

Slim VAT 2 - dalsze prace nad projektem

Nowe zmiany wprowadzono w życie od października 2021 na mocy ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe.

Co zmieniło się po wejściu pakietu Slim VAT 2? Zastosowano dalsze uproszczenia w transakcjach zagranicznych. Ułatwiono import towarów, rozliczany bezpośrednio w pliku JPK_V7. Korektę do niego można składać do 4 miesięcy po miesiącu, w którym został rozliczony. Usunięto trzymiesięczny termin do odliczenia VAT naliczanego w tym samym okresie, gdy wykazano VAT należny. Jeśli natomiast w ramach WNT podatnik otrzyma fakturę z opóźnieniem większym niż 3 miesiące, będzie mógł odliczyć VAT w tym samym okresie, kiedy ujęto podatek należny. Nowy dokument wprowadził szereg zmian w kwestii korekty podatku naliczonego w przypadku importu usług i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT).

W przypadku pakietu Slim VAT 2 istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług (sprzedaży detalicznej i hurtowej) naliczonego po terminie. Podstawą do tego jest korekta faktury VAT, wystawiona w jednym z trzech kolejnych okresów rozliczeniowych.

Pakiet przyniósł nowe rozwiązania w kwestii ulgi na złe długi. To wielka korzyść dla sprzedawców, dostarczających swoje towary lub usługi do nabywców, którzy nie uregulowali płatności przez okres dłuższy niż 90 dni (liczone od daty terminu płatności). Dzięki nowelizacji ustawy sprzedawcy mogą skorzystać z ulgi, jeśli na dzień poprzedzający złożenie deklaracji podatkowej z korektą w ramach ulgi, nabywca-wierzyciel był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Dodatkowo, z ulgi na złe długi można skorzystać również w przypadku osób fizycznych bez działalności gospodarczej (konsumentów) i podatników zwolnionych z VAT.

W ramach dokumentu pojawiła się też zmiana w temacie mechanizmu podzielonej płatności, co pozwoliło na łatwiejsze uwalnianie środków, które trafiają na rachunek VAT przedsiębiorstwa.

Kolejne zmiany Slim VAT 3 - nie tylko podzielona płatność i działanie na rachunku VAT

Opisane powyżej zmiany weszły już w życie i mogą z nich korzystać przedsiębiorcy w naszym kraju. Nie oznacza to jednak, że pakiet nie jest wciąż rozbudowywany. Kolejne modyfikacje zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 jako Slim VAT 3.

Ustawodawcy planują wprowadzić szereg zmian. Najważniejsze z nich omówimy poniżej.

W tym momencie status małego podatnika VAT może mieć podmiot, którego wartość sprzedaży w danym roku podatkowym odpowiada kwocie 1 200 000 euro (w tym kwota podatku) lub 45 000 euro dla podatników prowadzących firmy maklerskie i zarządzające, gdzie wynagrodzenie to kwota prowizji. Dzięki Slim VAT 3 kwota ta zostanie podniesiona do 2 000 000 euro.

Nowe przepisy niosą zmiany dla odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu WNT. Dzięki nim faktura nie będzie już stanowiła formalnego warunku dla odliczenia VAT przy odliczaniu VAT. Podatek naliczony i podatek należny przy WNT będą zatem rozliczane zawsze w tym samym okresie.

Inaczej też będzie się podchodzić do kwestii kursu walut dla faktur korygujących. Ten sam kurs będzie się stosowało zarówno w przypadku faktury pierwotnej, co i przy konieczności dokonania korekty (in plus lub in minus).

Podatnik od nowego roku nie będzie musiał wystawiać faktury zaliczkowej i końcowej, jeśli zdarzenia odbyły się w tym samym miesiącu. Przyniesie to uproszczenie dla przedsiębiorców w kwestii obowiązku dokumentacyjnego.

Ponadto zostaną wprowadzone modyfikacje w temacie wymierzenia sankcji VAT. Dla podmiotów kontrolowanych i po zakończeniu kontroli, jeśli zostały stwierdzone uchybienia i została złożona korekta lub deklaracja uwzględniająca stwierdzone nieprawidłowości, przewiduje się obniżenie sankcji VAT odpowiednio do 5% i 10%, co ma wpłynąć motywująco na podatnika.

Slim VAT 3 obejmie też kasy fiskalne. Od Nowego Roku nie będzie obowiązku drukowania raportów fiskalnych dla kas elektronicznych online. Nie zostanie jednak uchylona konieczność ich wykonywania i np. cyfrowej archiwizacji.

Odliczenia VAT a pakiet Slim VAT (Slim VAT, Slim VAT 2 i Slim VAT 3) - dla kogo korzystne zmiany?

Zmiany wprowadzone w ramach reform określanych jako Slim VAT pozwoliły na prostsze i wygodniejsze odliczenia VAT naliczonego, gdy powstał obowiązek podatkowy, a także znacząco uprościły kwestię wprowadzania niezbędnych korekt do deklaracji, zarówno w przypadku transakcji w Polsce, jak i działań międzynarodowych, również na rynku wspólnotowym.

Dzięki temu mali i średni przedsiębiorcy oszczędzają czas oraz mogą bardziej skupić się na swojej działalności, ograniczając obowiązki administracyjne, wprowadzając elektroniczny obieg dokumentów oraz wygodniejszą formę prowadzenia rachunków.

Pakiet Slim VAT - uproszczenia i odliczenia VAT

Kolejne zmiany w ustawie o podatku VAT (Slim VAT, Slim VAT 2 i Slim VAT 3) przynoszą wiele korzystnych rozwiązań, na których zyska szerokie grono podatników. Pojawiają się rozmaite odliczenia VAT, można łatwiej wystawiać faktury korygujące i rozliczać je. Prowadzi to do ograniczenia biurokracji oraz usprawnienia procesów związanych z biznesową administracją. Oby kolejne lata przyniosły kolejne odsłony pakietu ułatwień w VAT, jeszcze bardziej przyjaznych dla przedsiębiorców.

Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani nie jest opinią prawną.

 

Komentarze:

Aby dodać komentarz zaloguj się na swoje konto