Znajdź swoje biuro księgowe oferujące usługi rachunkowe

 
 
 
 
Strona główna > Aktualności > Odliczanie ZUS od podatku, czyli jak składki wpływają na wysokość podatków?

Dodano 2021-03-29 (komentarzy 0)

Odliczanie ZUS od podatku, czyli jak składki wpływają na wysokość podatków?

Wróć do listy artykułów
Odliczanie ZUS od podatku, czyli jak składki wpływają na wysokość podatków?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z szeregiem zobowiązań. Jednym z podstawowych obowiązków jest konieczność regularnego opłacania składek ZUS. Warto pamiętać, że przekazywana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwota wpływa na dochód, stanowiący podstawę opodatkowania oraz może obniżyć zaliczki na rzecz podatku dochodowego, które wpłaca się do Urzędu Skarbowego.

W jaki sposób składki ZUS wpływają na wysokość podatków w działalności gospodarczej? Czy można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? Na jakich zasadach jest możliwe odliczenie ZUS od podatku, w tym zwłaszcza składki na ubezpieczenie zdrowotne lub Fundusz Pracy?

Odliczanie ZUS od podatku – podstawowe informacje na temat składek ZUS

Opłacanie składek ZUS obniża wysokość podatku dochodowego na dwa sposoby. Przede wszystkim składki ubezpieczeniowe zalicza się do kosztów uzyskania przychodów, podobnie jak inne firmowe wydatki.

W księgach przychodów i rozchodów, które prowadzi spore grono przedsiębiorców, składki ZUS znajdują się właśnie po stronie kosztów, w kolumnie 13. Jeżeli podatnik zdecyduje się jednak na odjęcie składek od dochodu, wówczas nie wykazuje się ich w księdze przychodów i rozchodów, a uwzględnia się je w zaliczkach na podatek dochodowy obliczanych w ciągu roku.

Pod względem ekonomicznym oba rozwiązania przynoszą takie same korzyści – obniżają dochód o dokładnie taką samą kwotę.

Warto jednak pamiętać, że w przypadku poszczególnych składek ZUS (np. składki na ubezpieczenie zdrowotne lub Fundusz Pracy) pojawia się szereg dodatkowych przepisów, które trzeba uwzględnić dla prawidłowego rozliczenia składek.

Składki zapłacone i niezapłacone. Czy wszystkie składki ZUS pomniejszają zaliczkę na podatek dochodowy?

Warto pamiętać, że tylko faktycznie zapłacone składki ZUS zmniejszają podstawę opodatkowania. Do księgi przychodów i rozchodów zaległe składki mogą być wprowadzone dopiero wtedy, gdy zostaną uregulowane wraz z należnymi odsetkami, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodu.

Dodatkowo Składka ZUS może być uznana za koszt uzyskania przychodu, a przez to pomniejszyć podatek dochodowy, wyłącznie wtedy, gdy podatnik posiada potwierdzenie zapłaty. Przedsiębiorcy są zatem zobowiązani do przechowywania dowodów wpłat oraz do przekazywania ich do biura księgowego, które prowadzi dla nich rozliczenia.

Składki ZUS a podatki – składki na ubezpieczenie zdrowotne a pomniejszenie zaliczki na PIT

Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest odejmowana od kwoty podatku dochodowego. W tym przypadku odliczenie wynosi 7,75% podstawy wymiaru składki. W roku 2020 odliczeniu podlegała kwota 312,02 zł.

Prowadzi to do pomniejszenia podatku dochodowego o składkę zdrowotną w nieco mniejszej kwocie niż cała składka odprowadzana przez przedsiębiorcę. Obowiązujący jej wymiar to bowiem obecnie 9%.

Odliczenie składek ZUS od podatku – Fundusz Pracy

Fundusz Pracy stanowi obowiązkowy element składek ZUS dla przedsiębiorców, którzy nie są już objęci preferencyjnymi składkami.

Kwota ta zalicza się do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie poprzez umieszczenie jej w kosztach w KPiR. W tym przypadku nie ma innej możliwości odliczenia jej od dochodu.

Inne formy opodatkowania działalności gospodarczej a odliczanie składek ZUS

Księga przychodów i rozchodów to tylko jedna z form opodatkowania. Również w przypadku pozostałych rozwiązań istnieje możliwość odliczenia składek ZUS od podatku i zakwalifikowania ich jako koszty uzyskania przychodu.

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych składki na ubezpieczenie społeczne odlicza się od uzyskanego przychodu, a składka na ubezpieczenie zdrowotne jest odliczana od wartości podatku.

Przedsiębiorcy, którzy podjęli decyzję o korzystaniu z karty podatkowej mogą odliczać wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki. Nie dotyczy ich opcja odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne.

Jak odliczyć od podatku składki ZUS w ramach działalności gospodarczej?

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą są zobowiązane do opłacania składek ZUS (składki zdrowotnej, społecznej, rentowej itp.), które wpływają na należny podatek dochodowy. W wielu przypadkach można bezpośrednio odliczyć je od podatku oraz zakwalifikować jako koszty prowadzenia działalności.

Tego typu działania, jak choćby odliczenie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, przynoszą spore korzyści dla przedsiębiorstwa i wpływają na wysokość płaconych podatków.

Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani nie jest opinią prawną.

 

Komentarze:

Aby dodać komentarz zaloguj się na swoje konto