window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-G3CHV68K99');

Znajdź swoje biuro księgowe oferujące usługi rachunkowe

 
 
 
 
Strona główna > Aktualności > Likwidacja działalności gospodarczej a VAT - kiedy trzeba zapłacić podatek?

Dodano 2022-04-25 (komentarzy 0)

Likwidacja działalności gospodarczej a VAT - kiedy trzeba zapłacić podatek?

Wróć do listy artykułów
Likwidacja działalności gospodarczej a VAT - kiedy trzeba zapłacić podatek?

Z likwidacją firmy wiąże się wiele formalności, których należy dopełnić. Przede wszystkim trzeba złożyć wniosek o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej. Kolejnym krokiem dla czynnych podatników VAT jest zgłoszenie do Urzędu Skarbowego. A z tym niejednokrotnie wiąże się konieczność zapłacenia podatku.

Z tego tekstu dowiesz się:

  • jakie dokumenty złożyć w Urzędzie Skarbowym przy zamykaniu firmy,

  • czym jest remanent likwidacyjny,

  • kiedy nie trzeba zapłacić podatku od towarów i środków trwałych.

Zamykanie działalności gospodarczej – podstawowe formalności

Zakończenie prowadzenia własnego biznesu wiąże się z szeregiem formalności, których trzeba dopełnić. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej podstawowym dokumentem jest złożenie formularza CEIDG-1.

Oprócz tego, trzeba także powiadomić Urząd Skarbowy, składając zgłoszenie VAT-Z, informujące o zaprzestaniu wykonywania czynności opodatkowanych, co jest podstawą do wykreślenia z rejestru podatników VAT.

Z zakończeniem działalności i zgłoszeniem do Urzędu Skarbowego, wiąże się również dodatkowy obowiązek podatkowy, o którym bardzo wiele osób zapomina. Czynni podatnicy VAT muszą bowiem obok formularza VAT-Z przygotować także remanent likwidacyjny.

Remanent likwidacyjny dla Urzędu Skarbowego – jak prawidłowo przeprowadzić spis z natury do celów podatku VAT

Obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego na podstawie spisu z natury spoczywa na każdym przedsiębiorcy, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą lub będącym w spółce i pozostającym do czasu zamknięcia firmy czynnym podatnikiem VAT.

Precyzuje to ustawa o VAT, w której jasno określa się, że podatnicy muszą przygotować spis z natury wszystkich towarów na dzień rozwiązania spółki bądź zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Co należy do przedmiotów objętych spisem? Remanent likwidacyjny to:

  • towary handlowe i surowce,

  • środki trwałe,

  • wyposażenie firmy.

Muszą się w nim znaleźć wszystkie zakupy, co do których przedsiębiorca miał prawo do odliczenia podatku VAT, nawet jeśli z niego nie skorzystał do dnia likwidacji działalności gospodarczej. W skład spisu z natury wchodzi wyposażenie i środki całościowo i częściowo zamortyzowane.

Deklaracja VAT – informacja o kwocie podatku należnego VAT od działalności gospodarczej

Oprócz samego spisania wszystkich towarów, wyposażenia i środków trwałych, podatnik ma obowiązek przygotować wycenę każdego z tych przedmiotów. W przypadku towarów i surowców ceny ustala się po cenie netto zakupu. Natomiast do wyceny środków trwałych i wyposażenia wykorzystuje się ceny rynkowe z dnia sporządzenia spisu z natury.

Podatnik od wszystkiego, co znajdzie się w remanencie likwidacyjnym, musi oczywiście odprowadzić podatek VAT. Informację umieszcza się na ostatniej deklaracji VAT (VAT-7 lub VAT-7K), w której umieszcza się kwotę należnego podatku od towarów i usług. Dodatkowo, załącza się informację o przeprowadzonym spisie z natury oraz określenie kwoty podatku należnego z tego tytułu.

Uzupełnianie deklaracji podatkowej składanej w Urzędzie Skarbowym a możliwość obniżenia kwoty podatku należnego VAT

Czy istnieje sposób na niezapłacenie podatku VAT od spisu z natury po likwidacji działalności gospodarczej? Jedynym rozwiązaniem jest wcześniejsze wyprzedanie towaru, wyposażenia i środków trwałych firmy.

Takie rozwiązanie niesie kilka korzyści dla przedsiębiorcy. Nawet jeśli bowiem będzie sprzedawał towar po niższych cenach, nie będzie to powinno to budzić sprzeciwu ze strony Urzędu Skarbowego, skoro planowana jest likwidacja działalności gospodarczej. Dodatkowo zyskuje on fundusze na pokrycie należnego podatku VAT (należnego ze względu na sprzedaż), a nie musi opłacać ich z własnej kieszeni, jak jest w przypadku spisu z natury.

Jeśli przedsiębiorca wyprzeda cały majątek przynależny do danej działalności gospodarczej i wykaże w spisie z natury, że nie posiada towarów, środków trwałych i wyposażenia, wówczas nie ma konieczności odprowadzania podatku VAT.

Spis z natury a przekazanie majątku firmy na cele osobiste

W ostatnim czasie uległy zmianie przepisy, dotyczące przekazywania majątku z działalności gospodarczej na cele osobiste po likwidacji firmy. Obecnie nie ma już możliwości skorzystania z opcji zwolnienia podatkowego od przedmiotów używanych. Oznacza to, że w przypadku gdy przedsiębiorca chciałby przejąć np. służbowy komputer do celów prywatnych, będzie zmuszony zapłacić za niego podatek według tych samych zasad, co przy wykazaniu sprzętu w remanencie likwidacyjnym.

Zamknięcie działalności gospodarczej a kwestia podatku VAT

Likwidacja jednoosobowej działalności gospodarczej wymaga dopełnienia pewnych formalności, w tym choćby zgłodzenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Równocześnie trzeba wykonać szereg innych działań, w tym właśnie przygotować spis z natury (remanent likwidacyjny) na miesiąc zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Na jego podstawie należy następnie odprowadzić podatki do Urzędu Skarbowego. W innym razie można narazić się na poważne konsekwencje, nawet jeśli firma nie będzie już funkcjonować.

Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani nie jest opinią prawną.

 

Komentarze:

Aby dodać komentarz zaloguj się na swoje konto