Znajdź swoje biuro księgowe oferujące usługi rachunkowe

 
 
 
 
Strona główna > Aktualności > Zerowy PIT dla młodych - kto może z niego skorzystać?

Dodano 2022-12-12 (komentarzy 0)

Zerowy PIT dla młodych - kto może z niego skorzystać?

Wróć do listy artykułów
Zerowy PIT dla młodych - kto może z niego skorzystać?

Młodzi pracownicy mogą liczyć na szereg korzystnych rozwiązań i ulg podatkowych. Jeśli nie przekroczyłeś 26. roku życia, w wielu przypadkach przysługuje Ci choćby zerowy PIT dla młodych.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czym jest zerowy PIT dla młodych,
 • kto i kiedy może skorzystać z tej ulgi,
 • co należy zrobić, by ją uzyskać,
 • kiedy można stracić prawo do zerowego PIT dla młodych.

Czym jest zerowy PIT dla młodych - czyli nowa ulga od podatku dochodowego

Już w roku 2019 Ministerstwo Finansów wprowadziło w życie nowe przepisy, dotyczące osób fizycznych do 26. roku życia, w kwestii podatku od wynagrodzeń. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi obecnie mogą one liczyć na zwolnienie z konieczności opłacania podatku PIT.

Możliwość zwolnienia podatkowego nie jest jednak bezwarunkowa. Osoby do 26. roku życia nie muszą płacić PIT, jeśli rocznie ich maksymalna kwota przychodów nie przekroczy 85 528 zł. Oznacza to, że miesięcznie nie mogą zarobić więcej niż 7127 zł wynagrodzenia brutto. Jeżeli okres pracy jest krótszy i nie obejmuje wszystkich miesięcy w roku, kwota ta bywa oczywiście wyższa. Limit zwolnienia oblicza się na podstawie wszystkich umów.

Co natomiast dzieje się, jeśli osoba do 26. roku życia osiąga przychody przekraczające tę wartość? Wówczas przychody do tej kwoty rozlicza z ulgą, a nadwyżkę traktuje się jako przychód opodatkowany na zasadach ogólnych.

W jakim celu stworzono zerowy PIT dla młodych? W ogólnym zamyśle miał on stać się rozwiązaniem aktywizującym najmłodsze grono osób, wchodzących na rynek pracy, zachęcając ich do podejmowania legalnej pracy w oparciu o dostępne formy umów.

Kto może skorzystać z zerowego PIT dla młodych - w ramach własnej firmy, umowy zlecenie czy spółdzielczego stosunku pracy?

Z korzystnej ulgi, dzięki której podatek dochodowy od uzyskanych przychodów nie musi być opłacany przez szerokie grono młodych osób fizycznych, wchodzących na rynek pracy, nie mogą jednak korzystać wszyscy.

Ulga obowiązuje w przypadku przychodów pochodzących z:

 • stosunku pracy,
 • stosunku służbowego,
 • pracy nakładczej,
 • spółdzielczego stosunku pracy,
 • tytułu odbywania praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego,
 • umów zlecenia.

Można z niej korzystać bez względu na liczbę zawartych umów oraz współpracę z różnymi płatnikami. Co istotne, z zerowego nie da się korzystać w przypadku własnej działalności gospodarczej, nawet jeśli osoba ją prowadząca nie ukończyła jeszcze 26. roku życia.

Zerowy PIT dla młodych a stosowanie kosztów uzyskania przychodów

Limit ulgi dla młodych pracowników to nie jedyna kwestia, o której należy pamiętać. Zdarzają się bowiem sytuacje, gdy osoba wykonuje swoje zadania w oparciu o umowę o pracę, a przy tym wytwarza utwór, który podlega ochronie na mocy ustawy o prawach autorskich. Kluczowe wówczas jest to, że zazwyczaj taki podatnik może pomniejszyć swój podatek dochodowy o 50-procentowe koszty uzyskania przychodu.

Czy taka sytuacja jest również możliwa u podatników, którzy korzystają z ulgi dla młodych? Niestety, zgodnie z obowiązującym prawem, jeśli przychód nie podlega opodatkowaniu, wówczas nie można naliczyć kosztów uzyskania przychodu.

Zerowy PIT dla młodych ile na rękę - kiedy można stracić ulgę?

Jak już wspomnieliśmy na wstępie ulgę dla młodych od podatku PIT mogą wykorzystywać osoby do 26. roku życia, które uzyskują przychody m.in. ze stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy zlecenia lub płatnych praktyk (absolwenckich lub uczniowskich). Niestety, nie przysługuje ona właścicielom jednoosobowych działalności gospodarczych. Jeśli zatem podatnik uzyskuje przychód z różnych dziedzin - własnej firmy i np. umowy zlecenia, to tylko ta druga część może się kwalifikować do ulgi dla młodych.

Oprócz tego, podatek dochodowy muszą zapłacić osoby, u których pojawiła się nadwyżka przychodów, powyżej wspomnianego przychodu 85 528 zł, liczonego łącznie dla wszystkich źródeł przychodu, podlegających pod ulgę.

Trzeba jeszcze pamiętać o tym, że prawo do zerowego PIT dla młodych automatycznie wygasa po ukończeniu 26. roku życia. W praktyce oznacza to obowiązek zapłaty podatku według normalnych zasad w przypadku przychodów wpływających na konto po dniu urodzin.

Jak uzyskać zerowy PIT - formalności i obowiązki w przypadku ulgi dla młodych

Dla przychodów osiągniętych w 2021 roku zerowy PIT dla młodych w większości przypadków deklaracja będzie wyliczana i wysyłana do urzędu automatycznie. Dotyczy to jednak osób, których wszystkie przychody obejmuje zwolnienie z podatku dochodowego.

Konieczność złożenia stosownych deklaracji PIT, zgodnych z osiągniętym progiem podatkowym, dotyczy natomiast osób:

 • przekraczających maksymalną kwotę ulgi (85 528 zł),
 • których część dochodów nie jest objęta zerowym PIT (np. z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej),
 • mających obowiązek doliczenia do podatku wyliczeń, do których utracili prawo.

Zerowy PIT dla młodych a inne zobowiązania i składki

Podatek dochody i przysługujące w jego ramach ulgi nie zwalniają młodych podatników z innych obowiązków, w tym choćby z konieczności opłacania danin dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (składki na ubezpieczenie społeczne) i Narodowego Funduszu Zdrowia (ubezpieczenie zdrowotne).

Od tej zasady pojawiają się jednak pewne wyjątki. Polskie prawo nie wymaga opłacania składki zdrowotnej przy umowach zlecenie. Równocześnie przy zatrudnieniu na umowie zlecenie, umowie agencyjnej lub umowie o świadczenie usług, nie ma konieczności odprowadzania składki na ubezpieczenie społeczne, jeśli dotyczy ona ucznia szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz studentów do ukończenia 26. roku życia.

Może zatem dojść do sytuacji, gdy student, pracujący w ramach umów zlecenia korzysta z ulgi dla młodych, a przy tym nie musi opłacać składek ZUS.

Ulga dla młodych od podatku dochodowego - korzyść dla najmłodszych podatników

Młode osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy, mogą korzystać z rozmaitych ulg. Warto dowiedzieć się o nich jak najwięcej, by w pełni wykorzystać swoje prawa oraz zoptymalizować sytuację finansową. Zerowy PIT jest właśnie jednym z tych przywilejów, który pozwala uzyskać szereg benefitów w wielu sytuacjach.

Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani nie jest opinią prawną.

 

Komentarze:

Aby dodać komentarz zaloguj się na swoje konto