window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-G3CHV68K99');

Znajdź swoje biuro księgowe oferujące usługi rachunkowe

 
 
 
 
Strona główna > Aktualności > Wady i zalety spółki jawnej

Dodano 2021-03-22 (komentarzy 0)

Wady i zalety spółki jawnej

Wróć do listy artykułów
Wady i zalety spółki jawnej

Rozpoczynanie działalności gospodarczej niesie ze sobą szereg formalności oraz obowiązków, którym musi sprostać przyszły przedsiębiorca. Jednym z najważniejszych jest wybór odpowiedniej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej.

To właśnie od niej zależą koszty założenia i prowadzenia firmy, a także zakres odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorstwa.

Oprócz jednoosobowej działalności gospodarczej można zdecydować się na rozmaite formy spółek. W Kodeksie spółek handlowych występuje ich aż sześć. Jedną z podstawowych jest spółka jawna.

Czy jest to rozwiązanie korzystne z punktu widzenia przedsiębiorców? Jakie są wady i zalety takiej formy prawnej?

Spółka jawna podstawowe informacje – umowy spółki jawnej

Jak głosi Kodeks spółek handlowych, jako spółkę jawną rozumie się osobową spółkę prawa handlowego, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółkę mogą zawiązać minimum dwaj wspólnicy. Mogą nimi być osoby fizyczne lub prawne, na przykład inne spółki (w tym spółki z o.o.).

Umowy spółki jawnej muszą być zawierane w formie pisemnej. Ta forma prawna pozwala firmie na nabywanie praw, nieruchomości oraz zaciąganie zobowiązań. Spółka jawna może również pozywać lub być stroną pozywaną.

Samo stworzenie umowy spółki jawnej nie jest jednak momentem jej utworzenia. Spółka jawna powstaje dopiero z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców, który prowadzi Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Taki wpis wiąże się z opłatami sądowymi oraz ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG). Obecnie można również składać wnioski za pośrednictwem strony internetowej. Założenie spółki online powoduje obniżenie wspomnianych opłat.

Jak działa spółka jawna – wady i zalety spółki jawnej

Założenie spółki jawnej pozwala na prowadzenie działalności gospodarczej i przynosi szereg korzyści, które przekonują przedsiębiorców właśnie do tego rozwiązania. Jakie są zalety spółki jawnej?

Prowadzenie działalności gospodarczej – zalety spółki jawnej

Wielu przedsiębiorców przekonuje do spółki jawnej fakt, iż Kodeks spółek prawa handlowego nie reguluje kwestii minimalnej wysokości kapitału założycielskiego, który muszą na początku wnieść wspólnicy. Pozwala to założyć firmę bez dużych obciążeń finansowych na starcie, a wspólnicy mogą samodzielnie regulować wysokość wnoszonych pieniędzy, w zależności od możliwości oraz potrzeb spółki.

Inną korzyścią podczas zakładania spółki jawnej jest brak konieczności zawierania umowy spółki jawnej w formie aktu notarialnego. Kodeks spółek handlowych określa tylko, że musi być ona zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Spółki jawne wyróżniają niskie koszty założenia firmy oraz późniejszego jej prowadzenia. Ta forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej nie wymaga prowadzenia pełnej księgowości. Jest to też rozwiązanie korzystne finansowo dla wspólników, gdyż spółka jawna nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Dotyczy on wyłącznie samych wspólników spółki jawnej.

Trudności prowadzenia firmy – wady spółki jawnej

Spółki jawne, podobnie jak wszystkie inne formy prowadzenia działalności nie jest jednak wolna od wad. Dla wielu przedsiębiorców problemem jest konieczność zgłoszenia spółki jawnej do KRS, co wiąże się niejednokrotnie z wydłużonym okresem oczekiwania – od momentu złożenia wszystkich dokumentów aż do chwili uzyskania formalnego potwierdzenia.

Trzeba też pamiętać o tym, że umowa spółki jawnej podlega opodatkowaniu od czynności cywilnoprawnych, podobnie jak wszystkie jej późniejsze zmiany. Podatek ten wynosi 0,5%.

Osoby fizyczne, będące wspólnikami spółek jawnych są płatnikami składek ZUS i muszą pokrywać składki na własne ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Pod tym względem nie ma różnicy między wspólnikiem spółki jawnej a osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą.

Największym mankamentem spółki jawnej jest jednak fakt, iż wspólnicy spółki jawnej odpowiadają całym swoim majątkiem osobistym za zobowiązania spółki. W przepisach jasno jest określone, że wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie i bez ograniczeń. W razie pojawienia się zadłużenia spółki jawnej najpierw zachodzi egzekucja z majątku spółki, a dopiero w drugiej kolejności z majątku jej wspólników.

Spółka jawna wady i zalety

Spółkę jawną wyróżnia prosty sposób założenia firmy oraz niskie koszty stworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Ze względu jednak na pełną odpowiedzialność całym majątkiem własnym tego typu rozwiązanie jest wskazane wyłącznie dla wspólników, którzy mają do siebie duże zaufanie.

Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani nie jest opinią prawną.

 

Komentarze:

Aby dodać komentarz zaloguj się na swoje konto