window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-G3CHV68K99');

Znajdź swoje biuro księgowe oferujące usługi rachunkowe

 
 
 
 
Strona główna > Aktualności > Rachunkowość a księgowość – najważniejsze różnice

Dodano 2022-01-11 (komentarzy 0)

Rachunkowość a księgowość – najważniejsze różnice

Wróć do listy artykułów
Rachunkowość a księgowość – najważniejsze różnice

Wiele osób stosuje wymiennie pojęcia rachunkowość i księgowość, tak naprawdę nie zastanawiając się nad ich znaczeniem. Tylko w niektórych sytuacjach mogą to być pojęcia tożsame. Jeśli zatem nie chce się popełnić pomyłki, która potrafi być bardzo kosztowna, warto poznać najważniejsze różnice pomiędzy tymi dwiema dziedzinami.

Z tego tekstu dowiesz się:

 • czym jest księgowość,
 • na czym polega rachunkowość,
 • jakie są najważniejsze różnice między nimi.

Rachunkowość a księgowość – dlaczego nie powinno się stosować tych terminów wymiennie?

Choć w mowie potocznej rachunkowość i księgowość bywają stosowane jako synonimy, to jednak w biznesowym języku finansowym należy je zdecydowanie rozdzielić.

Trzeba bowiem pamiętać o tym, że rachunkowość jest pojęciem znacznie szerszym niż księgowość i obejmuje zdecydowanie więcej działań z zakresu zapisu i analizy danych finansowych niż księgowość, która stanowi element składowy rachunkowości.

Czym jest księgowość w ramach działalności gospodarczej?

Mówiąc najprościej, księgowość oznacza system rejestracji rachunkowości, czyli ewidencję operacji gospodarczych (liczbową i pieniężną), udokumentowaną w danym przedsiębiorstwie.

Księgowość może być prowadzona na dwa sposoby:

 • księgowość pełna (prowadzenie ksiąg handlowych),
 • księgowość uproszczona (księgi przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów i rozchodów, karta podatkowa).

Wybór odpowiedniego rozwiązania dopasowuje się do potrzeb konkretnej firmy oraz typu prowadzonej działalności gospodarczej.

Czym zajmuje się księgowość – prowadzenie ksiąg rachunkowych i nie tylko

Księgowość polega na ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych, a w szczególności zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, wyceną aktywów i pasywów, przechowywaniu dowodów księgowych, a także takich działaniami, jak tworzenie zestawień sald.

W księgowości utrwala się informacje na temat:

 • podatków,
 • kwot na utrzymanie pracowników,
 • transakcji kupna i sprzedaży w firmie,
 • marketingu i reklamy,

czyli wszystkich zdarzeń, które mają realny wpływ na budżet przedsiębiorstwa.

Księgowość w firmie jest prowadzona przez osoby o odpowiedniej wiedzy, zatrudnione jako księgowi. Może to być pracownik etatowy lub zewnętrzne biuro księgowe. Do ich obowiązków zaliczają się m.in.:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • składanie deklaracji podatkowych i ZUS,
 • weryfikacja dowodów księgowych,
 • tworzenie zestawień sald i obrotów,
 • wyceny aktywów i pasywów,
 • przygotowywanie dokumentacji.

Rachunkowość – najważniejsze informacje

Rachunkowość natomiast jest pojęciem znacznie szerszym. Definiuje się ją jako system przetwarzania informacji o wszystkich zdarzeniach gospodarczych zachodzących w danym przedsiębiorstwie.

Dzięki rachunkowości można poznać sytuację finansową firmy oraz dowiedzieć się jak najwięcej o efektach prowadzenia przedsiębiorstwa z różnych perspektyw, w tym:

 • finansowej (istotne dla właściciela firmy, potencjalnych inwestorów lub kredytodawców),
 • podatkowej (uzyskanie informacji o zobowiązaniach podatkowych danego podmiotu, co ma znaczenie dla organów podatkowych),
 • perspektywę zarządczą (pokazuje jak efektywnie firma jest zarządzana i jakie ma potencjalne ścieżki rozwoju, z czego korzystają kadry zarządzające).

Rachunkowość musi być prowadzona według ściśle określonych zasad, w tym zasady ciągłości, istotności, współmierności, ostrożności, zasady memoriałowej i zakazu kompensat.

Jakie są główne elementy rachunkowości?

Rachunkowość dzieli się na trzy podstawowe działy. Zaliczamy do nich:

 • księgowość – tzn. ewidencja zdarzeń gospodarczych, informacje o zmianach w majątku firmy;
 • sprawozdawczość finansowa – bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne, zmiany w kapitale własnym itp.
 • rachunek kosztów – analiza i przewidywania na temat kosztów prowadzenia firmy.

Dzięki temu rachunkowość pozwala spojrzeć znacznie szerzej i zyskać bardziej precyzyjne informacje na temat majątku przedsiębiorstwa, jego ewentualnego rozwoju.

Dane na temat sytuacji finansowej firmy - do czego przydaje się rachunkowość?

Rachunkowość (prowadzona przez oddzielny dział w firmie albo biuro rachunkowe) spełnia kilka funkcji. Przede wszystkim ma dawać przedsiębiorcy pełnię informacji nie tylko na temat zdarzeń gospodarczych, ale też innych kwestii, wpływających na sytuację finansową firmy (w ujęciu pieniężnym i liczbowym). Daje to szersze spojrzenie na kondycję biznesu oraz ułatwia podejmowanie strategicznych decyzji na przyszłość.

Precyzyjnie prowadzona rachunkowość pozwala zachować porządek w dokumentacji oraz umożliwia na bieżąco weryfikację sytuacji przedsiębiorstwa, co zwiększa szybkość działania w przypadku pojawienia się zdarzeń problematycznych, mogących zagrozić stabilności podmiotu.

W końcu poprawnie i rzetelnie prowadzona rachunkowość w firmie to także wiarygodny dowód do wykorzystania w postępowaniach podatkowych.

Księgowość a rachunkowość – różne rodzaje usług dla firm

Księgowość i rachunkowość choć z pozoru wydają się terminami dość podobnymi, to jednak mają swoje odrębne znaczenia, które każdy przedsiębiorca powinien poznać. Dzięki temu może jeszcze lepiej prowadzić swoje działania oraz zachować porządek w finansach i rozliczeniach firmy, co gwarantuje jej stabilny i spokojny rozwój.

Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani nie jest opinią prawną.

 

Komentarze:

Aby dodać komentarz zaloguj się na swoje konto