window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-G3CHV68K99');

Znajdź swoje biuro księgowe oferujące usługi rachunkowe

 
 
 
 
Strona główna > Aktualności > Polski Ład 2.0 – co zmieniło się w przepisach?

Dodano 2022-08-01 (komentarzy 0)

Polski Ład 2.0 – co zmieniło się w przepisach?

Wróć do listy artykułów
Polski Ład 2.0 – co zmieniło się w przepisach?

Polski Ład wprowadził prawdziwą rewolucję w krajowym systemie podatkowym. Zmiany dotknęły znaczącą większość obywateli, zarówno tych na etatach, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą. Styczniowa nowelizacja przepisów nie była jednak ostatnią. Od lipca bieżącego roku obowiązuje już bowiem Polski Ład 2.0.

Z tego tekstu dowiesz się:

  • co zmieniło się w przepisach w stosunku do pierwszego Polskiego Ładu,

  • jakie przepisy będą korzystniejsze dla podatników,

  • kto może stracić na nowej wersji systemu podatkowego.

Polski Ład – zmiany dla podatników na skali podatkowej i w innych formach rozliczeń

Pierwotna wersja Polskiego Ładu została zatwierdzona przez rząd po podpisaniu ustawy z dnia 29 października 2021 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowych od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Właśnie tę nowelizację przepisów określono zbiorczo mianem „Polskiego Ładu”.

Co takiego zmieniło się od początku bieżącego roku? Nowe przepisy spowodowały przede wszystkim podniesienie granicy progu podatkowego do kwoty 120 000 zł, po przekroczeniu której podatnik jest zobowiązany do opłacania wyższej stawki podatku (32%).

W praktyce oznacza to, że zgodnie z zasadami stosowanymi w ramach Polskiego Ładu, zmianie uległ sposób wyliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Do 120 000 zł wysokość podatku wyniosła odpowiednio: 17% podatku – 5 100 zł (kwota zmniejszająca podatek) oraz 15 300 zł + 32% nadwyżki ponad kwotę 120 000 zł.

Wielką zmianą było również podniesienie kwoty wolnej od podatku z 8 000 zł do 32 000 zł, dla wszystkich podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, to znaczy według skali podatkowej.

Nowe przepisy wprowadzały także dodatkowe wsparcie, określone w przepisach jako „ulga dla klasy średniej”. Została ona stworzona dla osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, których roczny przychód mieścił się w przedziale 68 412 zł – 133 692 zł. Ulga miała w pewnym stopniu zrekompensować inną wielką zmianę w przepisach, to znaczy brak możliwości odpisania od podatku składki zdrowotnej, płaconej do ZUS. Ubezpieczenie zdrowotne dodatkowo zostało podwyższone do wartości 9% (dla podatników wykorzystujących skalę podatkową), 4,9% dla osób na podatku liniowym lub ryczałcie.

Polski Ład 2.0 – o czym powinni wiedzieć podatnicy na podatku dochodowym rozliczanym według skali, liniowo lub płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Rewolucja z początku roku nie była jedyną zmianą w przepisach. Od 1 lipca 2022 r obowiązują bowiem już nowe zasady rozliczeń dla podatników. Pojawiło się wiele przepisów, które znacząco zmieniają zasady płacenia podatków oraz wysokość danin dla państwa, a także częściowo znoszą wcześniejsze prawa i obowiązki wynikające z pierwotnej wersji Polskiego Ładu.

Polski Ład 2.0 – zmiana wysokości stawki podatku dochodowego

Jedną z największych zmian, obowiązujących od lipca 2022, jest obniżenie stawki PIT z 17 do 12% dla pierwszego progu podatkowego, który wynosi 120 000 zł. To rozwiązanie dla:

  • osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowie zlecenie lub o dzieło,

  • emerytów,

  • przedsiębiorców rozliczających się w oparciu o skalę podatkową.

Co istotne, przepisy gwarantujące zmniejszenie stawki podatkowej działają wstecz, czyli od 1 stycznia 2022, co oznacza, że niektórzy mogą spodziewać się zwrotu nadpłaconego podatku PIT w 2023 roku. Najwięcej zyskają na tej zmianie osoby zbliżające się do granicy progu podatkowego.

Warto pamiętać, że obniżenie podatku PIT prowadzi równocześnie do obniżenia kwoty zmniejszającej podatek. Wyniesie ona nie 5 100 zł a 3 600 zł.

Polski Ład 2.0 – likwidacja ulgi dla klasy średniej

Równocześnie, obok takiego udogodnienia jak obniżenie stawki podatku PIT, podatnicy muszą jednak liczyć się z mniej korzystnymi zmianami. Nowelizacja przepisów wprowadziła bowiem likwidację wprowadzonej na początku roku ulgi dla klasy średniej. Był to jednak jeden z najbardziej kontrowersyjnych i skomplikowanych przepisów, który spotkał się ze sporą krytyką i szeregiem obaw u podatników.

Podatnicy rozliczający się na ryczałcie i liniowo – korzyści przy składce zdrowotnej (ubezpieczenie zdrowotne) w nowej wersji Polskiego Ładu

Polski Ład 2.0 to także kolejne zmiany w kwestii wysokości i sposobu rozliczania składki zdrowotnej. Według nowych zasad, może ona zostać odliczona od podatku przez pewną część podatników.

Kto może skorzystać z takiego rozwiązania? Będą mogli z tego skorzystać przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową. Na taką ulgę nie mogą liczyć osoby, które rozliczają się na podstawie skali podatkowej.

Skorzystają z tego:

  • podatnicy na podatku liniowym (8 700 zł zapłaconych składek jako pomniejszenie dochodu do opodatkowania),

  • ryczałtowcy (50% zapłaconych składek zdrowotnych jako pomniejszenie przychodu),

  • rozliczający się w formie karty podatkowej (19% zapłaconej składki zdrowotnej jako pomniejszenie podatku).

Warto zatem dokładnie przeliczyć, jakie rozwiązanie będzie tym najkorzystniejszym.

Polski Ład 2.0 a Ministerstwo Finansów i podatnicy – kolejna rewolucja w przepisach podatkowych od 1 lipca 2022 r

 

Kolejne zmiany w przepisach sprawiają, że ponownie przedsiębiorcy i firmy księgowe muszą dokładnie zapoznać się z modyfikacjami w sposobie rozliczania i opodatkowania działalności gospodarczej. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, co dzieje się w przepisach, by mieć pewność, że wybrało się właściwą  

Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani nie jest opinią prawną.

Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani nie jest opinią prawną.
 

Komentarze:

Aby dodać komentarz zaloguj się na swoje konto