Znajdź swoje biuro księgowe oferujące usługi rachunkowe

 
 
 
 
Strona główna > Aktualności > Polityka nowej szansy - przepisy pomocne dla przedsiębiorców

Dodano 2020-10-26 (komentarzy 0)

Polityka nowej szansy - przepisy pomocne dla przedsiębiorców

Wróć do listy artykułów
Polityka nowej szansy - przepisy pomocne dla przedsiębiorców

Pandemia koronawirusa ujawniła dotychczasowe problemy firm, ale i wpłynęła w dużym stopniu na funkcjonowanie każdej z branż. Nawet te przedsiębiorstwa, które dotąd radziły sobie dobrze, ze względu na lockdown i zmieniające się cały czas obostrzenia, zaczynają przeżywać kryzys. Państwo wyszło z pomocą nie tylko w formie Tarczy Antykryzysowej. Do przedsiębiorców skierowany jest bowiem program Polityka Nowej Szansy. Co warto o nim wiedzieć?

Polityka Nowej Szansy – co to za program?

Polityka Nowej Szansy to program koordynowany i monitorowany przez Ministerstwo Rozwoju. Dokument, w którym kompleksowo opisano problematykę zarządzania przedsiębiorstwem znajdującym się w kryzysowej sytuacji. Pogram stworzono z myślą zarówno o tych przedsiębiorcach, którzy aktualnie zmagają się z problemami w firmie, ale i tych, którzy chcą powrócić na rynek i ponownie rozpocząć działalność gospodarczą.

Ważnym aspektem Polityki Nowej Szansy jest uświadamianie właścicieli firm, ale i ogółu społeczeństwa, że kryzys, a nawet konieczność zakończenia działalności, nie stanowią porażki, lecz kolejne doświadczenie. Dzięki temu przedsiębiorcy mają się uczyć, zyskiwać na motywacji i należytej pomocy, zamiast być stygmatyzowani.

Dla kogo?

Program skierowano dla przedsiębiorców wszystkich branż, niezależnie od wielkości firmy. Mogą z nich skorzystać właściciele mikro, małych, średnich i dużych firm. Ci, którzy zmagają się z kryzysem spowodowanym aktualną sytuacją w kraju, są w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego bądź jawi się przed nimi groźba likwidacji. Z rozwiązań pomocowych Polityki Nowej Szansy mogą korzystać także przedsiębiorcy, którzy już ubiegali się o środki z Tarczy Antykryzysowej, ale nadal potrzebują wsparcia.

Działania

Program stawia w dużej mierze na wsparcie o charakterze doradczo-informacyjnym. W poszczególnych województwach można liczyć na działania mające na celu udzielać porad przedsiębiorcom zanim znajdą się oni w kryzysie, aby zapobiegać, ale i tym, którzy już są w sytuacji kryzysowej.

Przez Ministerstwo Rozwoju została również przygotowana Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej uwzględniająca ratowanie bądź pomoc w restrukturyzacji przedsiębiorców. Mogą oni zatem liczyć nie tylko na doradztwo, ale i wsparcie finansowe. Z budżetu państwa na program przewidziano maksymalnie 120 mln zł wypłacanych przez okres 10 lat. Do końca 2021 roku dodatkowo Polityka Nowej Szansy przyniesie właścicielom firm możliwość skorzystania z pieniędzy z funduszu covidowego. Jest to równowartość minimum 600 mln zł rocznie.

W jakiej formie będzie udzielana pomoc finansowa?

1.Krótkookresowych pożyczek – pożyczka udzielana na 6 miesięcy w zależności od indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy.

2.Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, czyli pożyczka udzielana na okres do 18 miesięcy. Ta forma przewidziana jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Wysokość pożyczki ustalana jest indywidualnie. Skorzystają z niej właściciele firm planujący samodzielne przeprowadzenie restrukturyzacji, ale potrzebujący pomocy na etapie przygotowania tego procesu.

3.Pomoc na restrukturyzację, to najbardziej rozbudowany instrument i przygotowany z myślą o przedsiębiorcach, którzy mają plan restrukturyzacji, ale nie są w stanie udźwignąć jej finansowo. Okres udzielenia pożyczki będzie uzależniony od czasu trwania restrukturyzacji, nie może jednak przekroczyć 10 lat. Wysokość pożyczki zależna będzie od indywidualnych potrzeb związanych z planowaną restrukturyzacją.

Składanie wniosków

Wnioski o pomoc można składać od 24 września br. aż do momentu wyczerpania się puli pomocowej przewidzianej na dany rok. Znaczenie ma kolejność złożenia wniosku. Należy pamiętać, by wniosek był kompletny i poprawnie wypełniony, co jest warunkiem rozpatrzenia przyznania świadczenia pomocowego z programu Polityka Nowej Szansy.

Beneficjentami mogą być wszyscy przedsiębiorcy, także ci, którzy już skorzystali ze środków z Tarczy Antykryzysowej lub Tarczy Finansowej PFR.

Wnioski można składać:

  • w Agencji Rozwoju Przemysłu – ul. Nowy Świat 6/12 Warszawa,
  • w Ministerstwie Rozwoju,
  • środkami komunikacji elektronicznej poprzez ePUAP na adres /ARPSACentrala/SkrytkaESP.

Przydatne adresy internetowe:

Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani nie jest opinią prawną.

 

Komentarze:

Aby dodać komentarz zaloguj się na swoje konto