window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-G3CHV68K99');

Znajdź swoje biuro księgowe oferujące usługi rachunkowe

 
 
 
 
Strona główna > Aktualności > Pkd na biuro rachunkowe

Dodano 2019-01-24 (komentarzy 0)

Pkd na biuro rachunkowe

Wróć do listy artykułów
Pkd na biuro rachunkowe

Po uzyskaniu dyplomu z zakresu rachunkowości, bankowości czy finansów młodzi ludzie, pragnący rozpocząć ścieżkę kariery w wyuczonym zawodzie, mają przed sobą dwie drogi: praca na etat i doskonalenie swoich umiejętności w biurze rachunkowym pod okiem starszych kolegów albo założenie własnej działalności gospodarczej.

Sytuacja na rynku pracy wielu z nich skłania do obrania drugiej opcji. To wiąże się z koniecznością przebrnięcia przez wiele urzędowych formalności – rejestracja w CEIDG albo KRS, wybór właściwego PKD na biuro rachunkowe oraz odpowiedniej formy i profilu prowadzonej działalności, a także rejestracja jako płatnik Vat. 

Kto może prowadzić biuro rachunkowe?

 

Na wstępie należy zaznaczyć, że obowiązujące obecnie przepisy prawa – Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018 poz.395) – dopuszczają możliwość prowadzenia biura rachunkowego przez każdego przedsiębiorcę. Jednocześnie jednak precyzują, że czynności w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych może wykonywać wyłącznie osoba, która:

  • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zagrożone odpowiedzialnością karną;
  • posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością.

Szczegóły dotyczące ww. ubezpieczenia (jego zakres, termin powstania obowiązku ubezpieczenia i minimalna suma gwarancyjna) zostały określone przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia. Warto wiedzieć, że ubezpieczenie OC nie zawsze jest niezbędne. Z jego obowiązku zwolnione są biura rachunkowe, których działalność ogranicza się do prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów lub świadczenia pomocy przy wypełnianiu zeznań i deklaracji.

Usługi polegające na prowadzeniu ksiąg rachunkowych mogą świadczyć również osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych. 

Obecnie świadczenie usług księgowych nie wymaga żadnych zaświadczeń ani pozwoleń. Natomiast przed dniem 9 maja 2014 r. prowadzenie biura rachunkowego było uwarunkowane posiadaniem certyfikatu księgowego, który wydawał Minister Finansów. Choć obecnie obowiązek taki nie istnieje, osoby dysponujące takim certyfikatem nadal mogą posługiwać się nim w celu dokumentowania swoich kwalifikacji. 

Wybieramy PKD na usługi księgowe

Przy rejestracji działalności gospodarczej konieczne jest wskazanie odpowiedniego numeru PKD, który określi profil działalności. PKD na biuro rachunkowe wymaga wybrania kodu 69.20.Z, pod którym kryje się działalność rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe. Co dokładnie należy przez to rozumieć?

Przedsiębiorca, który zadeklaruje prowadzenie działalności zgodnie z PKD 69.20.Z może świadczyć usługi w zakresie:

  • prowadzenia doradztwa podatkowego i reprezentowania swoich klientów przed urzędem skarbowym;
  • księgowania rozmaitych transakcji gospodarczych;
  • przygotowywania oraz kontroli sprawozdań, oraz bilansów finansowych;
  • sporządzania dokumentacji o dochodach firm oraz osób fizycznych.

Jeśli przy zakładaniu działalności przedsiębiorca zdecyduje się wybrać PKD na biuro rachunkowe, będzie mógł świadczyć na rzecz swoich klientów pełen zakres wymienionych wyżej usług lub wybrać mniejszą jego część i wyspecjalizować się w określonym kierunku. W przypadku mniejszych biur rachunkowych dobrze sprawdza się druga opcja. Duże biura zatrudniające wiele osób mogą świadczyć kompleksowe usługi na rzecz klientów. 

Z Vat czy bez Vat?

Wielu początkujących przedsiębiorców zastanawia się, czy osobie prowadzącej biuro rachunkowe przysługuje zwolnienie z podatku VAT ze względu na niskie roczne obroty (poniżej 200 000 zł). Wątpliwości takie mogą być uzasadnione, zważywszy na fakt, że usługi doradztwa nie są objęte zwolnieniem z ww. podatku. Wynika to z przepisów drugiej ustawy deregulacyjnej, które rozszerzyły definicję czynności doradztwa podatkowego.

W związku z powyższym prowadzenie biura rachunkowego nie daje możliwości zwolnienia z podatku Vat i wymaga od przedsiębiorcy rejestracji w urzędzie skarbowym jako płatnik tego podatku (druk VAT-R). Wyjątek stanowi sytuacja, gdy przedsiębiorca świadczy wyłącznie usługi rachunkowo-księgowe bez usług doradczych. Taki przedsiębiorca ze względu na wysokość obrotów może skorzystać ze zwolnienia od podatku Vat.

Wątpliwości w tej sprawie były wielokrotnie rozstrzygane poprzez interpretacje indywidualne przepisów w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku Vat w przypadku, gdy przedsiębiorca ograniczał swoją działalność do obsługi rachunkowo-księgowej oraz płacowej, nie świadczył natomiast usług doradczych. Choć interpretacje indywidualne mogą być pomocne w zrozumieniu istotny rzeczy, należy pamiętać, że w każdym przypadku wydawane są przez organ podatkowy na wniosek konkretnej osoby i w oparciu o przedstawiony przez nią stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe. Dlatego w przypadku wątpliwości najlepiej skierować się do odpowiedniego organu z prośbą o indywidualną interpretację przepisów na podstawie konkretnego przykładu.

Jednocześnie należy pamiętać, że PKD na biuro rachunkowe bez doradztwa nie różni się od PKD na biuro rachunkowe.

Reasumując...

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018 poz.395) ściśle precyzuje, kto może prowadzić biuro rachunkowe i jakie warunki powinny być spełnione przez osoby, które będą wykonywać czynności w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Rejestrując działalność gospodarczą, przyszli przedsiębiorcy posługują się jednym numerem PKD (69.20.Z) niezależnie od tego, czy będą płatnikami Vat, czy też nie. Biuro rachunkowe może oferować klientom pełen zakres usług, jaki wynika z ww. kodu PKD lub zakrojony, czyli wyspecjalizować się w węższym zakresie.

Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani nie jest opinią prawną.

 

Komentarze:

Aby dodać komentarz zaloguj się na swoje konto