window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-G3CHV68K99');

Znajdź swoje biuro księgowe oferujące usługi rachunkowe

 
 
 
 
Strona główna > Aktualności > Niezapłacenie podatku w terminie – co za to grozi?

Dodano 2022-07-18 (komentarzy 0)

Niezapłacenie podatku w terminie – co za to grozi?

Wróć do listy artykułów
Niezapłacenie podatku w terminie – co za to grozi?

 W tym tekście znajdziesz informacje o tym:

  • co może grozić za niezapłacenie podatku w terminie,

  • jak wylicza się odsetki za zwłokę i jak je zmniejszyć,

  • jakie inne konsekwencje wiążą się z niezapłaceniem podatku na czas,

  • kiedy można uniknąć odpowiedzialności za nieterminowe opłacenie podatku.

Niezapłacenie podatku w określonym terminie – wykroczenie skarbowe

Nie zawsze brak zapłaty podatku w terminie wiąże się ze złą wolą podatnika. Każdemu zdarza się bowiem o czymś zapomnieć lub mieć przejściowe trudności, przez które należny podatek nie może być opłacony w terminie.

Warto jednak pamiętać o tym, że niedokonanie w terminie płatności staje się zaległością podatkową. Samo niezapłacenie natomiast traktuje się jako wykroczenie skarbowe. Dlatego też warto pilnować terminów płatności, by niepotrzebnie nie doprowadzić do nieprzyjemnych sankcji ze strony urzędu skarbowego.

Na co można się narazić, jeśli nie zapłaci się w terminie podatku? Jakie konsekwencje wobec przedsiębiorcy może przedsięwziąć urząd skarbowy? Czy podatnik może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej, jeśli nie dotrzyma terminu płatności za zobowiązanie podatkowe?

Brak zapłaty zaliczki na podatek dochodowy w terminie – odsetki za zwłokę

Główną konsekwencją, na którą musi nastawić się podatnik, który nie opłacić w terminie należnego podatku, są oczywiście odsetki za zwłokę. Od zaległości podatkowych naliczane są one od dnia następującego po upływie terminu płatności.

Należy pamiętać, że urząd skarbowy nie informuje podatnika o wysokości odsetek, ani nie wzywa do ich zapłaty. Przedsiębiorca musi obliczyć, jak duże są zaległości podatkowe, oraz samodzielnie dokonać dobrowolnej wpłaty. Jeśli tego nie zrobi względem urzędu skarbowego, wówczas zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. W takiej sytuacji, oprócz samych odsetek, podatnik musi się liczyć z koniecznością zapłacenia również kosztów egzekucji. Co istotne, odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeśli ich wysokość jest niższa niż 8,70 zł.

Jak zmniejszyć zaległość podatkową – umniejszenie wysokości odsetek

Podatnik, który nie zapłaci podatku w terminie, może się starać o umniejszenie wysokości odsetek za zwłokę. Jest to możliwe, gdy osoba mająca zaległości podatkowe:

  • złoży wniosek o to, by odroczyć termin płatności podatku albo rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej z odsetkami (konieczność uiszczenia dodatkowo opłaty prolongacyjnej),

  • umorzenie zaległości podatkowej razem z odsetkami.

Istnieje także preferencyjna opcja obniżenia o 50% odsetek za zwłokę, jeśli podatnik złoży korektę deklaracji rocznej, a następnie zapłaci zgodnie z nią odsetki za zwłokę. Takie rozwiązanie nie jest jednak możliwe w przypadku odsetek związanych z nieterminowo opłaconymi zaliczkami na podatek dochodowy.

Jak wyliczyć odsetki za zwłokę przy niezapłaceniu w terminie podatku – kalkulator zaległości podatkowych dla przedsiębiorców

Jak obliczyć odsetki za zwłokę, gdy ma się zaległości podatkowe? Można skorzystać z praktycznych kalkulatorów odsetek, dostępnych na rządowych stronach podatkowych.

Do wyliczenia należnej kwoty wystarczy podać wartość należnego podatku do zapłaty, termin do kiedy miała zostać dokonana płatność oraz termin, gdy rzeczywiście zostało uregulowane zobowiązanie podatkowe. W takich kalkulatorach można obliczyć zarówno wysokość odsetek za zwłokę, jak i opłaty prolongacyjne. Po określeniu wartości odsetek, należy je dodać do kwoty podatku i w całości należny podatek wpłacić na rzecz właściwego organu skarbowego.

Odpowiedzialność za niezapłacenie w odpowiednim terminie zaliczki na podatek dochodowy – różne konsekwencje

Odpowiedzialność karna skarbowa nie grozi podatnikowi, który jednorazowo nie dotrzymał terminu zapłaty podatku. Przepisy określają bowiem, że takim sankcjom podlega przedsiębiorca, u którego zachodzi uporczywe niepłacenie podatków w wyznaczonym terminie. Precyzują to przepisy Kodeksu karnego skarbowego. Taki podatnik zgodnie z prawem podlega karze grzywny. Jej wysokość może wynieść od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy złoty. Niezapłacenie podatku od wzbogacenia, jako przestępstwo podatkowe, niejednokrotnie może się też wiązać z koniecznością zapłacenia kary, która potrafi wynosić do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia.

Równie dotkliwe kary pojawiają się, jeśli przedsiębiorca nie opłaci w terminie zaliczki na podatek dochodowy pracowników. Wówczas za taką zaległość podatkową może grozić kara nawet do 720 stawek dziennych, a niekiedy kara pozbawienia wolności.

Termin płatności podatku a zbyt późna wpłata – podsumowanie

Co zrobić, by uniknąć naliczenia odsetek za zwłokę i innych sankcji, związanych z zapłatą podatku po terminie? Należy oczywiście kontrolować terminarz oraz wpłacać wszystkie należności podatkowe na czas.

Jeśli jednak pojawiają się zaległości podatkowe, warto zdawać sobie sprawę z dostępnych możliwości (np. przesunąć datę płatności lub rozłożyć zapłatę podatku na raty), a także wpłacić wszystkie zobowiązania podatkowe (zaległości podatkowe) wraz z odsetkami w najszybszym możliwym terminie, by nie narazić się na dodatkowe konsekwencje karne skarbowe.

Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani nie jest opinią prawną.

 

Komentarze:

Aby dodać komentarz zaloguj się na swoje konto