Znajdź swoje biuro księgowe oferujące usługi rachunkowe

 
 
 
 
Strona główna > Aktualności > Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe?

Dodano 2020-07-06 (komentarzy 0)

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe?

Wróć do listy artykułów
Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe?

Choroba może się zdarzyć każdemu. Wiąże się ona z czasem leczenia oraz rekonwalescencją. Za ten okres wielu osobom przysługuje wynagrodzenie chorobowe. Obliczenie chorobowego wymaga pewnej wiedzy oraz znajomości przepisów.

Dla wszystkich osób, które chciałyby się dowiedzieć, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe, z czego się ono składa oraz komu przysługuje, przygotowaliśmy krótki poradnik. Zachęcamy do lektury.

Jak obliczyć chorobowe – podstawowe informacje

Wynagrodzenie chorobowe jest typem wynagrodzenia, przysługującego osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, które nie są zdolne do wykonywania pracy z powodu choroby.

Jak długi może być okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego oraz jak wygląda wyliczenie chorobowego pod tym względem? Są dwie podstawowe wytyczne co do długości wypłaty świadczenia chorobowego.

Wynagrodzenie chorobowe wypłaca się za niezdolność do pracy wynikającą z choroby lub izolacji od choroby zakaźnej, która trwa łącznie maksymalnie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku osób po 50. roku życia okres ten nie może być dłuższy niż 14 dni w roku. Za ten czas przysługuje 80% wynagrodzenia.

Kto wypłaca wynagrodzenie chorobowe? Obowiązek ten spoczywa na pracodawcy. Niekiedy wynagrodzenie może być wyższe, jeśli tak zakładają wewnątrzzakładowe przepisy prawa pracy.

W niektórych, specjalnych sytuacjach wynagrodzenie chorobowe może być wyższe i wynosić 100% wynagrodzenia. Kiedy pracownikowi należy się takie świadczenie? Wówczas, gdy niezdolność do wykonywania pracy powstała na skutek na przykład:

 • wypadku w pracy lub w drodze do pracy,
 • choroby w czasie ciąży.

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje za wszystkie dni niezdolności do pracy, z uwzględnieniem dni wolnych.

Jeżeli okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego z funduszy pracodawcy zostanie przekroczony (34. lub 15 dni), wtedy pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kiedy nabywa się prawo do świadczenia chorobowego?

Nie w każdej sytuacji można liczyć na wypłatę świadczenia. Prawo do wynagrodzenia chorobowego nabywa się po upływie tak zwanego okresu wyczekiwania. Jest to 30 dni nieprzerwanego obowiązku ubezpieczeniowego.

Warto pamiętać, że w obliczaniu okresu wyczekiwania trzeba też uwzględnić poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi była krótsza niż 30 dni.

Jak wyliczyć wynagrodzenie chorobowe? Co się do niego wlicza?

Obliczenie wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego wymaga poznania wszystkich elementów, które wchodzą w jego skład lub również nie są w nim uwzględniane.

Za podstawę wynagrodzenia uznaje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie, które wypłacano pracownikowi przez okres 12 miesięcy kalendarzowych przed wystąpieniem niezdolności do pracy. Wlicza się w to wszystkie składniki, uwzględniane do obliczania wysokości składek na ubezpieczenie chorobowe. Zalicza się do nich choćby takie elementy, jak:

 • płaca zasadnicza,
 • premie i nagrody za indywidualne osiągnięcia w pracy,
 • nadgodziny,
 • dodatki stażowe,
 • wynagrodzenie urlopowe.

Jeżeli pracownik nie przepracował pełnych 12 miesięcy przed wystąpieniem niezdolności do pracy wywołanej chorobą, wówczas za podstawę do naliczania stawek uznaje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące ubezpieczenia.

Jak obliczyć chorobowe – co nie wchodzi do podstawy wynagrodzenia?

Jeśli chcemy wykonać obliczenie wynagrodzenia chorobowego, warto pamiętać, że niestety nie wszystkie elementy się do niego zaliczają.

Do podstawy wymiaru wynagrodzenia nie zalicza się na przykład:

 • premii i bonów świąteczno-okolicznościowych,
 • nagród z okazji ślubu lub urodzenia dziecka,
 • nagród za ukończenie kursu lub studiów,
 • nagród uzależnionych od wyników całego zespołu, a nie jednostki.

Pamiętajmy, że należy uwzględniać tylko te składniki, do których pracownik wciąż ma prawo w momencie wystąpienia niezdolności do wykonywania pracy.

Jak wyliczyć wynagrodzenie chorobowe (zasiłek chorobowy)?

Gdy chcemy poznać wysokość zasiłku chorobowego, po określeniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, odlicza się od niej składki na ubezpieczenie rentowe, emerytalne i chorobowe. W praktyce oznacza to, że od kwoty wynagrodzenia brutto odlicza się sumę procentów na składki, czyli 13,71%.

Jeżeli natomiast pracownik przepracował tylko część miesiąca, wówczas wynagrodzenie oblicza się poprzez podzielenie płacy zasadniczej na 30, a później pomnożenie otrzymanego wyniku przez ilość dni zwolnienia lekarskiego.

Obliczenie chorobowego – bezpieczeństwo i zdrowie

Wynagrodzenie chorobowe jest świadczeniem należnym osobom zatrudnionym na umowę o pracę. Warto dokładnie poznać zasady obliczania chorobowego – dotyczy to zarówno pracodawców, jak i pracowników, aby właściwie wykorzystywać swoje prawa oraz realizować obowiązki. Mamy nadzieję, że jeśli wcześniej mieliście wątpliwości, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe, teraz stało się to nieco bardziej klarowne.

 

Komentarze:

Aby dodać komentarz zaloguj się na swoje konto