Znajdź swoje biuro księgowe oferujące usługi rachunkowe

 
 
 
 
Strona główna > Aktualności > Faktury do paragonów – jak uzyskać fakturę na podstawie paragonu wystawionego po 1 stycznia br.?

Dodano 2020-03-30 (komentarzy 0)

Faktury do paragonów – jak uzyskać fakturę na podstawie paragonu wystawionego po 1 stycznia br.?

Wróć do listy artykułów
Faktury do paragonów – jak uzyskać fakturę na podstawie paragonu wystawionego po 1 stycznia br.?

Altera - nowy wymiar księgowości

Dotychczasowe nadużycia w zakresie wystawiania faktur sprawiły, że od 1 stycznia 2020 roku weszły w życie zmiany dotyczące wystawiania faktur do paragonów. Jest to podyktowane modyfikacjami wprowadzonymi w ustawie z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Obecnie, aby móc uzyskać fakturę do sprzedaży zewidencjonowanej za pomocą kasy fiskalnej, podatnik będzie musiał podać numer NIP, który znajdzie się na paragonie fiskalnym. Jeśli tego nie zrobi, nie będzie mógł w późniejszym czasie uzyskać faktury ani odliczyć należnego podatku VAT.

Nie jest to ograniczenie w kwestii wystawiania paragonów i faktur, a jedynie dodatkowa regulacja, która zmienia zasady ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących, gdy nabywcą jest podatnik, a nie konsument. Taka zmiana ma na celu wyeliminowanie wystawiania tak zwanych pustych faktur do paragonów fiskalnych, które były pozostawiane przez innych klientów, a więc nie miały odzwierciedlenia w faktycznej sprzedaży na rzecz danego podatnika.

Jak uzyskać fakturę do paragonu wystawionego po 1 stycznia 2020 roku?

Osoba, która dokonuje zakupu w sklepie, już w tym momencie staje się konsumentem lub podatnikiem. Podatnik, czyli przedsiębiorca, zanim zostanie wystawiony dla niego paragon fiskalny za zakup, musi poinformować sprzedawcę, że będzie chciał uzyskać fakturę do wystawionego paragonu. Jest to związane z koniecznością umieszczenia na paragonie fiskalnym numeru NIP, aby w późniejszym czasie móc otrzymać fakturę na jego podstawie i odliczyć od niej podatek VAT.

Podatnik w momencie zakupu, nie może zdecydować, że nabywa coś na koszt firmy, ale jako konsument. Takie działanie jest sprzeczne z obowiązującymi zasadami ustawy. Konsument, który nie jest podatnikiem VAT, nie ma potrzeby zaliczania faktury do kosztów przychodu, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej. Z kolei podatnik, który należny VAT chce zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, musi posiadać do tego celu fakturę VAT. Jej wystawianie na podstawie paragonu fiskalnego jest zatem możliwe tylko wtedy, gdy na tym paragonie będzie widniał numer NIP. Tej decyzji nie można podjąć lub zmienić w późniejszym czasie.

Jeśli podatnik mimo wszystko otrzyma fakturę na podstawie paragonu fiskalnego bez umieszczonego na nim numeru NIP, a następnie zaliczy ją do kosztów uzyskania przychodu, zostanie nałożona na niego sankcja. Wynosi ona 100% podatku VAT należnego zgodnie z tym, który widnieje na wystawionej fakturze. Wobec konsumentów wyciągane są konsekwencje zgodne z przepisami dotyczącymi oszustw podatkowych, ale nie są nakładane dodatkowe sankcje. Podatnik jest więc w innej sytuacji.

Zakup na osobę prywatną a na firmę

Co w przypadku, gdy podatnik dokona zakupu jako konsument, ale później zdecyduje, że miał być to nabytek na poczet prowadzonej działalności gospodarczej, lecz w trakcie dokonywania transakcji podatnik zapomniał podać numeru NIP? W praktyce konsument dokonujący zakupu, może zwrócić towar (korekta do zera) bądź w ogóle nie dokonać transakcji (anulowanie). Ten sam towar – po zwrocie lub anulowaniu – może nabyć już przedsiębiorca. W praktyce więc jest możliwe ponowne nabycie na poczet prowadzonej działalności gospodarczej, ale wymaga to wyjaśnienia takiej sytuacji.

Faktury do paragonów na określoną kwotę

Nie zawsze faktura musi posiadać pełny zakres danych. Zgodnie z art. 106e ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, paragon z wpisanym numerem NIP, którego kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł brutto lub 100 euro brutto, traktowany jest jako faktura uproszczona. Do takiego paragonu nie musi, ale może być wystawiona faktura pełna. Wiąże się to z zapisami prawnymi, które informują, że jedna transakcja nie może być objęta dwiema fakturami VAT.

Paragon z wpisanym numerem NIP, w kwotach nieprzekraczających wyżej wymienionych, nie musi być zamieniany na fakturę pełną, aby mógł zostać zaliczony w poczet kosztów uzyskania przychodu, a co za tym idzie, by móc odliczyć podatek VAT.

Kasy fiskalne a możliwość wpisywania numeru NIP

Nie wszystkie kasy rejestrujące sprzedaż posiadają możliwość wpisania numeru NIP na paragonie. Nie oznacza to jednak, że sprzedawcy są zobowiązani do jej wymiany. W takim przypadku, gdy podatnik poinformuje o chęci uzyskania faktury, sprzedawca nie powinien ewidencjonować sprzedaży na kasie fiskalnej, lecz od razu wystawić fakturę. Może to zrobić również na ręcznie wypełnianym bloczku.

W praktyce wystawianie faktur w oparciu o paragony na rzecz podatników, którzy posługują się numerem NIP, zostało więc ograniczone tylko do tej grupy kas rejestrujących, które posiadają funkcję wpisywania tego numeru.

Do zapamiętania!

  1. W momencie zakupu towaru lub usługi, przed wystawieniem paragonu fiskalnego za pomocą kasy rejestrującej, nabywca musi zdecydować, czy zakupu dokonuje jako podatnik, czy jako konsument.
  2. Aby podatnik mógł na podstawie paragonu fiskalnego uzyskać fakturę, musi na nim widnieć numer NIP.
  3. Odliczenie podatku VAT na podstawie faktury wystawionej do paragonu fiskalnego bez wpisanego numeru NIP, wiąże się z sankcjami karnymi.
  4. Paragon z numerem NIP opiewający na kwotę do 450 zł brutto (100 euro), traktowany jest jako faktura uproszczona i nie trzeba, ale można uzyskać do niego fakturę pełną.
  5. Sprzedawcy posiadający kasy rejestrujące bez możliwości wpisania numeru NIP na paragonie fiskalnym, sprzedaży dla podatnika nie ewidencjonują za pomocą kasy fiskalnej, lecz od razu wydają fakturę VAT.

Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani nie jest opinią prawną.

Altera - nowy wymiar księgowości

 

Komentarze:

Aby dodać komentarz zaloguj się na swoje konto