Znajdź swoje biuro księgowe oferujące usługi rachunkowe

 
 
 
 
Strona główna > Aktualności > Faktoring co to takiego?

Dodano 2021-03-15 (komentarzy 0)

Faktoring co to takiego?

Wróć do listy artykułów
Faktoring co to takiego?

Wielu przedsiębiorców boryka się z wydłużonymi terminami oczekiwania na zapłacenie faktur. Spore grono kontrahentów korzysta bowiem z modelu płatności odroczonych o 60, 90 lub nawet 120 dni. W takiej sytuacji niejednokrotnie trudno utrzymać płynność finansową, zwłaszcza w przypadku niewielkich biznesów, współpracujących tylko z kilkoma podmiotami.

Jeśli dochodzi do wydłużenia okresu zapłaty za wystawioną fakturę, rozwiązaniem problemów i szansą na uniknięcie zatorów finansowych może okazać się faktoring.

Czym jest faktoring i kiedy warto z niego skorzystać? Jakie są rodzaje faktoringu i jak może on pomóc w przypadku faktur z odroczonym terminem płatności? O tym opowiemy poniżej.

Faktoring co to? Rozwiązanie na faktury z odroczonym terminem płatności

Na czym polega faktoring? Faktoring to skuteczny sposób walki z problemami finansowymi, które mogą pojawić się w przedsiębiorstwie razem z fakturami o długim terminie płatności. Faktoring jest usługą świadczoną przez faktora (bank lub inną instytucję finansową), która wykupuje faktury od przedsiębiorstwa, będącego dostawcą towarów lub wykonawcą usług wobec kontrahentów. Istnieją różne rodzaje faktoringu, co pozwala zapewnić wsparcie dla firmy w rozmaitych sytuacjach.

Dzięki takiemu rozwiązaniu prowadzi się do uzyskania płynności finansowej, a przedsiębiorca zyskuje środki na pokrywanie bieżących zobowiązań oraz opłacanie rachunków, bez powstawania zatorów finansowych.

Faktoring sposób na utrzymanie płynności finansowej

Do faktoringu (zawarcia umowy faktoringu) dochodzi, w chwili gdy przedsiębiorca przekazuje podmiotowi zewnętrznemu (faktorowi) wybrane faktury. Powinny to być dokumenty, których termin płatności jeszcze nie minął.

Faktor finansuje faktury, przekazując na konto przedsiębiorcy środki za nie (najczęściej ok. 80-90%), a kontrahent jest zobowiązany do dokonania zapłaty za fakturę na konto faktora. Jako firma faktoringowa najczęściej występuje w naszym kraju bank. Większość instytucji tego typu wprowadziła już taką usługę dla swoich klientów biznesowych.

Podpisanie umowy faktoringowej prowadzi do znaczącego wzrostu płynności finansowej oraz sprawia, że przedsiębiorstwo otrzymuje pieniądze za zobowiązanie od razu, bez konieczności czekania przez dłuższy czas na pieniądze za zrealizowaną usługę lub dostarczony towar. Faktoring staje się zatem wygodnym i względnie bezpiecznym źródłem finansowania dla biznesu.

Rodzaje faktoringu a uzyskanie płynności finansowej dla biznesu

W Polsce stosuje się kilka rodzajów umowy faktoringowej, które występują niezależnie lub łączą się dla uzyskania optymalnych rezultatów dla dostawców towarów i usług.

Faktoring a ryzyko niewypłacalności kontrahenta

Jeśli podpisuje się umowy faktoringu, można zdecydować się na:

  • faktoring pełny,
  • faktoring niepełny,
  • faktoring mieszany.

Dotyczą one przejęcia ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Faktoring pełny występuje wtedy, gdy faktor przejmuje pełną odpowiedzialność za niewypłacalność kontrahenta. W tej sytuacji przedsiębiorca otrzymuje ok., 80-90% wartości faktury i nie musi zwracać tej zaliczki, nawet jeśli kontrahent nie opłaci faktury na konto faktora. Jest to najdroższa usługa faktoringowa na rynku.

Faktoring niepełny oferuje zupełnie inny model. Faktor nie ponosi bowiem odpowiedzialności za niewypłacalność kontrahenta. Jeśli faktura nie zostanie opłacona, faktor obciąża przedsiębiorcę obowiązkiem zapłaty zobowiązania.

Można również spotkać się z rozwiązaniem pośrednim. Faktoring mieszany to model, w którym podczas podpisywania umowy faktoringu ustala się kwotę, do której firma faktoringowa ponosi odpowiedzialność za niewypłacalność kontrahenta. Powyżej tej kwoty obowiązek zapłacenia spada natomiast na przedsiębiorcę.

Umowa faktoringowa a rodzaj zobowiązania

Rodzaje umowy faktoringowej dotyczą też charakteru samego zobowiązania. W tym aspekcie występuje:

  • faktoring wierzytelności,
  • faktoring odwrócony.

Faktoring wierzytelności to standardowa umowa faktoringowa, w której faktor przejmuje na siebie faktury, wypłaca przedsiębiorcy 80-90% jej wartości, a kontrahent musi uregulować zobowiązanie firmie faktoringowej.

Faktoring odwrócony to natomiast usługa faktoringowa, w której przedsiębiorca przedstawia firmie faktoringowej kontrahentów, którzy dostarczają mu produkty lub usługi i mogą korzystać z tej formy finansowania. Dzięki temu dostawy otrzymują środki w momencie, gdy przedsiębiorca przedstawia fakturę i potwierdzenie, że wypełnił w całości przedmiot zamówienia.

Model odwrócony pozwala na uzyskanie płynności finansowej oraz sprzyja zwiększeniu zamówień produktów lub usług przez przedsiębiorców. Sprzyja to usprawnieniu funkcjonowania firmy oraz jej nieustannemu rozwojowi.

Umowa faktoringu a informacja dla kontrahenta

W przypadku umowy faktoringu trzeba jeszcze wspomnieć o jawności usługi faktoringowej. Informacja o zawarciu umowy cesji wierzytelności może być przekazywana bądź nie w różnych momentach. Istnieją trzy główne rozwiązania:

  • faktoring jawny,
  • faktoring tajny,
  • faktoring półotwarty.

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na faktoring jawny, kontrahent jest od razu informowany o tym, że faktura została przekazana firmie faktoringowej. W drugim modelu taka informacja nie jest przekazywana. W faktoringu półotwartym kontrahent otrzymuje informację o zawarciu umowy faktoringowej i cesji wierzytelności dopiero wtedy, gdy firma faktoringowa przesyła mu wezwanie do zapłaty.

Umowa faktoringowa – usługi faktoringu jako korzystne rozwiązanie dla rozwoju biznesu

Wykorzystanie faktoringu przynosi szereg korzyści dla codziennego funkcjonowania oraz rozwoju przedsiębiorstwa. Zapewnia bezpieczeństwo oraz płynność finansową, bez groźnych dla działalności zatorów, wywołanych odroczonymi płatnościami za faktury. Firma faktoringowa dostarcza bowiem od razu środków do opłacenia rachunków. Nie trzeba zatem oglądać się na długie terminy płatności.

Przekazanie faktur do firmy faktoringowej to również sposób na lepsze zarządzanie przedsiębiorstwem, poprzez stworzenie alternatywnego źródła finansowania. Dzięki temu wzrastają obroty, poprawia się produkcję, przeprowadza dodatkowe zakupy lub inwestycje, co wpływa korzystnie na rozwój firmy.

Przedsiębiorcy nie muszą też tracić czasu na prowadzenie windykacji i wysyłanie ponagleń do kontrahentów. Mogą skupić się na prowadzeniu działalności, oszczędzając czas i łatwiej radząc sobie z przejściowymi trudnościami, wywołanymi przez odroczone płatności.

Pod tym względem zatem usługi faktoringu, oferowane przez większość banków (lub inna firmę faktoringową), to sposób na płynność działania i rozwój, bez oglądania się na długi termin płatności na fakturach.

Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani nie jest opinią prawną.

 

Komentarze:

Aby dodać komentarz zaloguj się na swoje konto