window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-G3CHV68K99');

Znajdź swoje biuro księgowe oferujące usługi rachunkowe

 
 
 
 
Strona główna > Aktualności > Dyscyplinarka na L4 – czy można zwolnić pracownika na zwolnieniu lekarskim?

Dodano 2022-02-07 (komentarzy 0)

Dyscyplinarka na L4 – czy można zwolnić pracownika na zwolnieniu lekarskim?

Wróć do listy artykułów
Dyscyplinarka na L4 – czy można zwolnić pracownika na zwolnieniu lekarskim?

Zakończenie stosunku pracy potrafi przybrać różne formy, nie zawsze korzystne dla pracownika. Za najpoważniejsze uznaje się powszechnie zwolnienie dyscyplinarne, które potrafi znacznie utrudnić poszukiwanie nowej pracy. Zwolnienie dyscyplinarne może mieć wiele przyczyn, które jednak bardzo precyzyjnie reguluje Kodeks pracy. Czy zwolnienie lekarskie jest jedną z nich?

Z tego tekstu dowiesz się:

  • na czym polega zwolnienie dyscyplinarne,
  • kiedy może do niego dojść,
  • czy pracownik może zostać zwolniony dyscyplinarnie podczas choroby,
  • czy przy zwolnieniu dyscyplinarnym należy się pracownikowi wynagrodzenie,
  • jak wpływa zwolnienie dyscyplinarne na zasiłek dla bezrobotnych,
  • czy pracownik traci prawo do zasiłku z powodu zwolnienia dyscyplinarnego.

Ciężkie wykroczenia popełnione w czasie trwania umowy o pracę – na czym polega zwolnienie dyscyplinarne?

Zwolnienie dyscyplinarne jest najbardziej radykalną formą zakończenia umowy o pracę. Dochodzi do niej w wyjątkowych sytuacjach, precyzyjnie opisanych w Kodeksie pracy.

Rodzaj okoliczności, uzasadniającej takie rozwiązanie umowy o pracę bywa różny. Najczęściej występuje, jeśli dojdzie do zawinionego niewypełnienia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych w czasie umowy o pracę. Ze skutkiem natychmiastowym umowę o pracę bez wypowiedzenia można rozwiązać także w sytuacji, gdy pracownik popełnił przestępstwo (co zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu), co uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na wcześniej zajmowanym stanowisku. Kodeks pracy dopuszcza też trzeci powód, dla którego może dojść do natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę. Jest to możliwe, gdy pracownik z własnej winy traci uprawnienia konieczne do wykonywania obowiązków służbowych na danym stanowisku.

W opisanych powyżej sytuacjach to pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz bez względu na postanowienia i tryb zawartej umowy.

Warto jednak wspomnieć też o tym, że pracownik może się sam zwolnić z pracy ze skutkiem natychmiastowym. Jest to możliwe, jeśli pracodawca w sposób rażący nie wypełnia swoich obowiązków, np. nie wypłaca należnego wynagrodzenia.

Zwolnienie dyscyplinarne – co musi się znaleźć w dokumentach?

Jeśli dochodzi do wypowiedzenia z winy pracownika ze skutkiem natychmiastowym, nie wystarcza, że pracodawca poda ogólną informację, iż nie dopełnił on swoich obowiązków.

W dokumentach musi znaleźć się konkretny powód, dla którego kończy się współpracę z daną osobą – opisujący typ ciężkiego naruszenia obowiązków służbowych lub przestępstwo oraz dowodzący, jak uzasadniało to zastosowanie tej formy zakończenia stosunku pracy.

Jeżeli pracodawca zastosuje zwolnienie dyscyplinarne bez podania powodu, wówczas pracownik ma prawo ubiegać się o konkretne roszczenia, w tym przywrócenie do pracy lub odszkodowanie.

Pamiętajmy też, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika może nastąpić tylko w ciągu miesiąca od chwili, gdy pracodawca uzyskał informacje o okolicznościach, które uzasadniają rozwiązanie umowy o pracę.

Nie tylko naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, czyli dyscyplinarka na L4

Istnieją sytuacje, gdy pracodawca nie może zwolnić dyscyplinarnie pracownika. Wszystkie wyjątki można znaleźć w przytaczanym już Kodeksie Pracy.

Co się do nich zalicza? Przede wszystkim przedsiębiorca nie ma prawa zwolnić pracownika, który przebywa na urlopie, ani w przypadku innej usprawiedliwionej nieobecności, w tym sprawowania opieki nad dzieckiem lub izolacji wynikającej z przechodzenia choroby zakaźnej. Co ciekawe, przepisy przewidują od tej reguły wyjątek, dotyczący zwolnienia lekarskiego. Czy zatem może dojść do zwolnienia dyscyplinarnego pracownika przebywającego na L4?

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika w trakcie L4

Nie tylko w razie ciężkiego naruszenia obowiązków i w przypadku popełnienia przestępstwa pracodawca może skorzystać ze zwolnienia dyscyplinarnego. Do użycia takiej formy zakończenia współpracy niejednokrotnie dochodzi także bez winy pracownika, gdy ten przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Co może być przyczyną zwolnienia dyscyplinarnego w czasie L4? Powodem bywa choćby przeciągająca się nieobecność pracownika, spowodowana chorobą, jeśli trwa ona dłużej niż 3 miesiące u pracowników zatrudnionych krócej niż pół roku albo powyżej 6 miesięcy, jeśli pracownik był zatrudniony przez ponad pół roku albo w razie niezdolność do pracy związanej z chorobą zawodową lub wypadkiem przy pracy.

Warto wiedzieć, że pracodawca nie może skorzystać ze zwolnienia dyscyplinarnego, jeśli pracownik stawił się do pracy po ustaniu czynników, z powodu których przebywał na zwolnieniu lekarskim.

Inną przesłanką, z powodu której przedsiębiorca może zakończyć współpracę z pracownikiem zwolnieniem dyscyplinarnym, jest sytuacja, gdy doszło do nadużycia i pracownik podczas trwania L4 przedstawionego w jednej firmie, świadczy pracę w innym przedsiębiorstwie.

Dojście do zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy lub zwolnienie L4 – zwolnienie dyscyplinarne a wypłata

Jak już stwierdziliśmy, jeśli pracownik z powodu choroby jest niezdolny do wykonywania pracy przez długi czas lub dochodzi do ciężkiego naruszenia obowiązków pracownika na zajmowanym stanowisku, pracodawca może skorzystać ze zwolnienia dyscyplinarnego. Czy w takiej sytuacji przysługuje pracownikowi wynagrodzenie?

Jeśli w danym miesiącu rozliczeniowym, przed dojściem do dyscyplinarnego rozwiązania umowy, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, pracodawca ma obowiązek mu je wypłacić. Dodatkowo, musi on także wypłacić wszelkie inne zaległe fundusze, w tym na przykład ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Zwolnienie dyscyplinarne a zasiłek dla bezrobotnych

Kolejną kwestią, niezmiernie istotną dla pracowników, którzy tracą dotychczasową pracę, jest zasiłek dla bezrobotnych. Termin jego przyznania zależy w dużej mierze od sposobu rozwiązania umowy o pracę.

Również w tej kwestii zwolnienie dyscyplinarne jest najmniej korzystne, w porównaniu z rozwiązaniem umowy na mocy porozumienia stron lub wypowiedzenie przez pracownika albo pracodawcę.

W przypadku tej formy zakończenia stosunku pracy były pracownik ma prawo do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych dopiero po upływie 180 dni od momentu zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Oprócz tego prawo do zasiłku skraca się o czas oczekiwania na zasiłek, co w efekcie może doprowadzić do sytuacji, gdy taka osoba w ogóle go nie otrzyma.

Zwolnienie dyscyplinarne i rozwiązanie umowy o pracę podczas choroby pracownika

Zwolnienie w trybie dyscyplinarnym jest bardzo niekorzystne dla pracownika. Warto jednak pamiętać o tym, że może do niego dojść wyłącznie w szczególnych sytuacjach. Niektóre z nich mogą być nie zawinione przez pracownika. Dobrym tego przykładem jest opcja zwolnienia dyscyplinarnego pracownika przebywającego przez długi czas na L4.

Warto zatem poznać swoje prawa i obowiązki, by nie narazić się na dotkliwe konsekwencje i poważne trudności w poszukiwaniu nowego miejsca zatrudnienia.

Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani nie jest opinią prawną.

 

Komentarze:

Aby dodać komentarz zaloguj się na swoje konto