Znajdź swoje biuro księgowe oferujące usługi rachunkowe

 
 
 
 
Strona główna > Aktualności > Danina solidarnościowa co to i kto musi ją płacić?

Dodano 2021-04-05 (komentarzy 0)

Danina solidarnościowa co to i kto musi ją płacić?

Wróć do listy artykułów
Danina solidarnościowa co to i kto musi ją płacić?

Od nowego roku pojawiło się wiele istotnych zmian w przepisach dla przedsiębiorców. Spora ich część dotyczy szczególnie istotnej kwestii – typu i kwoty podatków, które muszą odprowadzać firmy. Jedną z kluczowych zmian, wciąż budzącą sporo wątpliwości, jest danina solidarnościowa.

Poniżej przedstawimy kluczowe informacje – czym jest danina solidarnościowa, na kim spoczywa obowiązek zapłaty daniny solidarnościowej, kiedy trzeba złożyć deklarację o wysokości daniny oraz jaka jest wysokość daniny solidarnościowej?

Danina solidarnościowa co to?

Danina solidarnościowa to nowy sposób opodatkowania dochodu w formie obciążenia cywilnoprawnego. Reguluje go Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznym, a nowe wytyczne pojawiają się w rozdziale 6a, dokładniej w artykułach 30h-30i.

Regulacje dotyczą dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2019, co oznacza, że przedsiębiorcy już teraz muszą zadeklarować wysokość swoich dochodów, a w razie spełnienia warunków, kwalifikujących ich do daniny solidarnościowej, będą zobowiązani do jej uiszczenia.

Obliczenie wysokości daniny solidarnościowej jest ściśle powiązane z wysokością uzyskiwanego dochodu, przez co osoby zarabiające najwięcej, zapłacą najwyższą kwotę.

Danina solidarnościowa – przekazanie pieniędzy na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Do zapłaty daniny solidarnościowej są zobowiązani najbogatsi. Co jednak dzieje się z tymi środkami? Pieniądze są przekazywane do Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem funkcjonowania tego podmiotu jest zapewnienie środków do pomocy społecznej, zawodowej lub zdrowotnej dla osób z rozmaitymi formami niepełnosprawności. Ma on służyć wyrównywaniu szans oraz aktywizacji tej grupy społecznej.

Danina solidarnościowa – kto musi ją płacić?

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi do Ustawy o podatku dochodowym do zapłaty daniny solidarnościowej są zobowiązane osoby fizyczne, których roczny dochód (po uwzględnieniu możliwych odliczeń) wynosi ponad 1 000 000 złotych. Nowe zobowiązanie jest zatem dodatkowym sposobem opodatkowania dla najbogatszych, które zapłacą podatnicy, składający zeznanie PIT-36, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-40A.

Co ciekawe, danina nie jest nakładana wyłącznie na polskich obywateli, prowadzących w naszym kraju działalność gospodarczą, ale też na obcokrajowców, którzy uzyskują w Polsce przychody z rozmaitych źródeł. Są nią zatem objęte międzynarodowe koncerny oraz podmioty zagraniczne, prowadzące swoje oddziały na obszarze Polski.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych a danina solidarnościowa

Warto pamiętać, że danina solidarnościowa to obciążenie niezależne od podatku dochodowego.

Co to oznacza w praktyce? Każda osoba fizyczna, zobowiązana nowymi przepisami do odprowadzania daniny, bynajmniej nie jest zwolniona z konieczności płacenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikającego z przyjętego przez osobę sposobu opodatkowania według skali podatkowej lub metody liniowej.

Sposoby ustalania podstawy obliczenia daniny solidarnościowej

Nowy podatek solidarnościowy nalicza się od 1 000 000 złotych osiągniętego dochodu osoby fizycznej. Objęci przez daninę solidarnościową muszą odprowadzać 4% od kwoty nadwyżki powyżej miliona złotych.

Do podstawy obliczenia daniny solidarnościowej kwalifikują się dochody ujęte w art. 27, 30b, 30c, 30f Ust. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zalicza się do nich:

  • dochody opodatkowane według skali podatkowej,
  • dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych,
  • dochody z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej (przy podatku liniowym w wysokości 19%),
  • dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej.

Od tej sumy należy odjąć składki na ubezpieczenie społeczne, kwoty zawierające się w podstawie opodatkowania dywidendy otrzymanej od zagranicznej jednostki kontrolowanej lub dochody ze zbycia odpłatnego udziałów w zagranicznej jednostce opodatkowanej.

Od podstawy nie odlicza się natomiast innych ulg, uwzględnianych w rocznym rozliczeniu osoby fizycznej.

Co nie wlicza się do podstawy obliczenia daniny solidarnościowej?

Istnieje też szereg wykluczeń przychodów, które nie są objęte daniną solidarnościową i nie są brane pod uwagę do obliczania podstawy tego podatku.

Do tej kategorii zaliczają się osoby fizycznej opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (przychody ewidencjonowane, karta podatkowa) lub podlegające ustawie o zarządzaniu sukcesyjnym przedsiębiorstwem osób fizycznych.

Kwoty i terminy zapłaty daniny solidarnościowej od osób fizycznych

Nowa metoda opodatkowania dotyczy najbogatszych obywateli. Aby dopełnić wszelkich obowiązków, osoby fizyczne osiągające przychód powyżej miliona złotych, muszą złożyć deklarację o wysokości daniny solidarnościowej w terminie do 30 kwietnia 2021 oraz oczywiście zapłacić daninę w stosownym Urzędzie Skarbowym.

W razie niezapłacenia w terminie, wpłacenia kwoty niezgodnej lub niepełnej w stosunku do zadeklarowanej naliczane są odsetki karne, a przedsiębiorcy może grozić odpowiedzialność karno-skarbowa.

Zasady opodatkowania daniną solidarnościową

Poprawne określenie wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej to klucz do prawidłowego określenia tego, jak dużą daninę muszą zadeklarować i zapłacić osoby fizyczne.

Warto zatem zająć się tym już teraz i nie zostawiać obliczeń na ostatnią chwilę, by mieć pewność, że wszystkie dokumenty oraz deklaracje zostały wypełnione oraz rozliczone prawidłowo i w terminie.

Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani nie jest opinią prawną.

 

Komentarze:

Aby dodać komentarz zaloguj się na swoje konto