window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-G3CHV68K99');

Znajdź swoje biuro księgowe oferujące usługi rachunkowe

 
 
 
 
Strona główna > Aktualności > Co to jest VAT UE - najważniejsze informacje

Dodano 2022-05-23 (komentarzy 0)

Co to jest VAT UE - najważniejsze informacje

Wróć do listy artykułów
Co to jest VAT UE - najważniejsze informacje

Obecność Polski w Unii Europejskiej oraz postępująca cyfryzacja biznesu sprawiają, że coraz większe grono rodzimych przedsiębiorców dokonuje transakcji międzynarodowych. Oznacza to dla nich niejednokrotnie rosnące zyski, ale także konieczność rozliczenia VAT-UE.

Z tego tekstu dowiesz się:

 • czym jest VAT UE,

 • kto musi się zgłosić do VAT UE,

 • jak przebiega procedura nadania numeru VAT UE,

 • jak rozliczyć transakcje międzynarodowe,

 • jak sprawdzić numer VAT UE.

VAT UE – co to takiego?

Czym w ogóle jest VAT UE? Bywa on inaczej nazywany europejskim numerem NIP. Pozwala on na identyfikowanie podatników VAT, którzy zawierają transakcje handlowe na rynku europejskim (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub usług).

Polski numer VAT UE składa się z oznaczenia literowego „PL”, identyfikującego kraj pochodzenia podatników VAT UE, oraz ich numeru NIP.

Podatnik VAT UE a dokonywanie transakcji wewnątrzwspólnotowych – kto musi się zgłosić i jak otrzymać numer VAT UE?

Rejestrację na potrzeby VAT UE należy złożyć przed pierwszą transakcją o charakterze międzynarodowym z innym podatnikiem, działającym na terenie Unii Europejskiej. Kluczowa w tej kwestii jest data złożenia formularza VAT-R lub jego aktualizacji, w przypadku podmiotów, które wcześniej działały tylko na rynku krajowym. Złożenie dokumentu skutkuje nadaniem numeru VAT UE oraz możliwością dokonywania transakcji na rynku wspólnotowym.

Należy pamiętać, że obowiązek rejestracji jako czynny podatnik VAT UE dotyczy wszystkich przedsiębiorców, w tym podmiotów zwolnionych z VAT. Istnieje od tej zasady jednak wyjątek. Jak głoszą przepisy, zawarte w ustawie o VAT, jeśli wartość transakcji wewnątrzwspólnotowych, dokonanych przez przedsiębiorcę zwolnionego z VAT, w danym roku podatkowym nie przekroczy kwoty 50 000 zł, wówczas nie ma on obowiązku rejestracji do VAT UE.

Rozliczenie transakcji VAT UE – podatek VAT

Jeśli dochodzi do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów bądź wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług, pojawia się drugi obowiązek dla podatników VAT UE. Muszą oni złożyć informację VAT UE.

Taka konieczność pojawia się zawsze, gdy zachodzi:

 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT),

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT),

 • wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług,

 • wykorzystania procedury przemieszczenia towarów call-off stock.

Wówczas podatnik VAT musi przesłać do Urzędu Skarbowego obok wszystkich standardowych dokumentów, również informację VAT UE. Jej zadaniem jest podsumowanie wszystkich transakcji dokonanych na rynku unijnym w konkretnym okresie. Nie ma ona jednak charakteru deklaracji podatkowej oraz nie wiąże się z koniecznością opłacenia podatku.

Informację VAT UE składa się miesięcznie, w urzędzie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do transakcji na rynku wspólnotowym. Wszelkie poprawki natomiast można złożyć na korekcie VAT UE.

Kiedy pojawia się obowiązek podatkowy – zapłata podatku od wartości dodanej

Podatek VAT jest podatkiem obrotowym, który stanowi obciążenie dla wielu firm, prowadzących na polskim rynku sprzedaż towarów lub usług.

Jak ma się to do transakcji międzynarodowych? Podstawowa zasada głosi, że transakcje między podatnikami VAT z różnych krajów unijnych opodatkowuje się w kraju nabywcy. W państwie, z którego pochodzą, sprzedawca stosuje stawkę 0% VAT albo używa zwolnienia z prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Taką stawkę można wykorzystać, jeśli:

 • sprzedawca dostarczył towary nabywcy, posiadającemu ważny numer identyfikacyjny do transakcji międzynarodowych,

 • posiada dowód, że przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej dostarczył towary do nabywcy z innego kraju,

 • sam jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE w chwili składania deklaracji podatkowej z WDT,

 • złoży odpowiednią informację podsumowującą transakcje międzynarodowe.

Ustawa VAT określa, że obowiązek podatkowy pojawia się dopiero wtedy, gdy zostaje wystawiona na terenie Polski faktura od wartości dodanej.

Podatnik VAT UE – jak sprawdzić kontrahenta z numerem VAT UE?

Podatnik VAT czynny, który chce działać na arenie międzynarodowej, musi mieć nadany numer identyfikujący go dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Numer VAT UE jest ważny nie tylko dla samego przedsiębiorcy. Na podatnikach VAT, przed przystąpieniem do międzynarodowych działań biznesowych, spoczywa obowiązek sprawdzenia, czy ich kontrahent na pewno jest płatnikiem VAT.

Jak to zrobić? Do weryfikacji podatników VAT na rynku europejskim służy wyszukiwarka VIES, czyli ogólnoeuropejski system, w którym wystarczy podać kraj, z którego pochodzi dany podmiot oraz jego numer identyfikacyjny, by sprawdzić, czy dana działalność jest aktywna. Dowód zweryfikowania numeru, trzeba zachować do ewentualnej kontroli podatkowej. Jeśli nie dopełni się tej formalności, można narazić się na konsekwencje ze strony urzędu skarbowego.

Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani nie jest opinią prawną.

 

Komentarze:

Aby dodać komentarz zaloguj się na swoje konto